Kritiskt tänkande - en nyckelkompetens?

  Överallt hör man om hur viktigt det är med kritiskt tänkande, och i dagens snabbrörliga och…


Upphandlare - SSAM

Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt…


Förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen - Växjö kommun

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är…


Plant Manager, Växjö - Kito Crosby

The global leader of the lifting and securement industry. Kito Crosby is the global leader in the…


Supply Chain chef - Emballator Lagan AB

Emballator Lagan utvecklar, producerar och marknadsför plastförpackningar för färg, livsmedel och…


HSE chef - Växjö Energi AB

Växjö Energi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla…


Affärsrelationer - hur når vi framgång?

I ett flertal studier genomförda de senaste 15 åren av Mercuri International Research har man…


Platschef - Elis i Limhamn

Elis är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. Vi skapar mervärden för kunden genom…


VD - Vidingehem AB

 Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är…


Coaching på alla nivåer – ett kraftfullt verktyg för förändring!

Mot bakgrund av de senaste årens förändringar inom arbetslivet ser vi en viktig trend, coaching av…