Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi sysselsätter idag ca 150 anställda och omsätter ca 250 MSEK. För mer information, läs på www.ssam.se.

Enhetschef Behandling

Här finns en tjänst för dig som vill bidra till SSAMs fortsatta förändringsresa, från ord till handling, genom att skapa Ett Småland utan avfall. Som enhetschef för Behandling har du alla möjligheter att skapa och utveckla framtidens anläggningar till något unikt inom avfallsbranschen. För att lyckas i uppdraget behöver vi din erfarenhet från förändringsledning och goda ledaregenskaper, kombinerat med ditt driv och idérikedom!

SSAM har ett tydligt uppdrag från ägarna; att för ägarkommunerna tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall samt verksamhetsavfall. Bolaget ska vara aktivt i delägarkommunernas utvecklingsarbete för att främja en god miljö och hög service till kund och näringsliv. Verksamheten har varit i gång sedan 1 januari 2019, efter en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respektive kommun.

I rollen som enhetschef har du ett övergripande ansvar över SSAMs avfallsanläggningar, vilket bland annat innebär att du säkerställer att tillstånden på respektive anläggning följs. Du ska också upprätta en strategiplan baserad på SSAMs övergripande affärs- och strategiplan, vilken ska innehålla tydliga riktlinjer och mål som enkelt kan kommuniceras. Du ansvarar också för att verksamhetens operativa mål inom kvalitet, miljö, och kundnöjdhet uppnås, liksom att gällande budget följs.

En annan viktig arbetsuppgift är att leda och fördela arbetet, med stöttning av samordnaren, samt att följa upp, driva och utveckla verksamheterna med fokus på miljö, hälsa och säkerhet. Här finns alla förutsättningar för enheten att växa genom innovation, nya tillvägagångssätt för användning av resurser och material, samt att driva investeringsprojekt som går i linje med utvecklingen.

Processerna på de båda anläggningarna är komplexa, kopplat till att de är tillståndspliktiga, varför det är viktigt att arbeta systematiskt med miljöarbetet. Som chef är det viktigt att du stöttar, coachar och utvecklar dina medarbetare genom att exempelvis arbeta med kompetenshöjande insatser, vägledning och delegering. För dig är det naturligt med ett nära ledarskap, tydlig och tät dialog där du tillsammans med dina medarbetare utvecklar verksamheten.

I din bakgrund finns några års relevant arbetslivserfarenhet gärna innefattande förändringsledning. För att lyckas i rollen har du tidigare chefserfarenhet, goda ledaregenskaper och erfarenhet från arbete med lean-metodiken. Du är driven, målinriktad, idérik och är en innovativ möjliggörare. Uppdraget kräver mycket god svenska i tal och skrift samt körkort B.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!