Re-Source AB bedriver verksamhet inom rekrytering, executive search och affärsutveckling. Vi hjälper våra kunder att utvecklas på flera sätt; dels genom att hitta nya resurser till företaget, dels genom att gå in som extern resurs och med hjälp av företagets egna resurser ta fram tydliga handlingsplaner för att nå uppsatta mål.

Målsättningen är att skapa värde för dig som kund, att vår insats ger resultat så att du når dina mål. Det gör vi genom en väl utarbetad metodik men framför allt ett starkt engagemang och ett nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Kontakt

Re-Source är medlem i Exsead Alliance – ett nätverk av Executive Search-konsulter i Sverige och Danmark med lång och gedigen erfarenhet av Executive Search, ledar- och verksamhetsutveckling. Medlemmar i nätverket är:

ProAstriPeople ImpactPM Search, Re-Source & People Capital Partner

Läs gärna mer om vårt nätverk på exseadalliance.com!

Våra tjänster

Re-Source Recruitment

En rekryteringsprocess hos oss börjar alltid med en ordentlig analys av företagets nuvarande situation och framtida utmaningar. Om vi ska kunna hjälpa till med att rekrytera rätt personer så krävs en förståelse för verksamheten och vilka krav som ställs på kandidaten. Vi jobbar efter en väl beprövad metodik när det gäller att bedöma kandidaterna och använder oss av intervjuer, tester, fördjupade bedömningar och referenstagning för att kunna göra en samlad bedömning. Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt. Söker du hjälp i den här processen, så har du kommit rätt.

Re-Source Search

I ett search-uppdrag krävs en gedigen kunskap om kundens utmaningar för att på så sätt ta fram en relevant kravprofil. Sedan följer ett omfattande arbete för att identifiera rätt kandidater som också ser den nya rollen som ett steg i rätt riktning. Tidigare har kunden kunnat förlita sig på att rekryteringskonsulten har ett stort nätverk och en omfattande cv-databas. Nu räcker inte det längre. Omvärlden förändras och digitaliseringen gör att det krävs andra kanaler för att nå rätt kandidat. Vill du veta hur vi gör? Slå oss gärna en signal så berättar vi mer.

Re-Source Second Opinion

Har du själv hittat en fantastisk person som du tror kan lyfta din verksamhet? Vi kan ge dig en second opinion. Den fördjupade bedömningen är en central del i alla våra rekryteringsuppdrag, där du genom tester, djupintervjuer och referenstagning får ett bredare underlag att fatta beslut på.

Re-Source Action

Alla företag brottas idag med sina specifika utmaningar. Det är självklart olika utmaningar för olika bolag, men det gemensamma är att alla bolag som drivs framåt har sina unika mål att uppnå. Med Re-Source Action kan vi hjälpa dig att nå konkreta resultat. Vilken utmaning har du? Ring, så bokar vi en lunch och pratar vidare om affärsutveckling!

Nyheter


Produktionschef till Gnutti Carlo Alvesta

Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett...


Read More

Nu blir vi fler!

From den 1:a april ansluter Cecilia Ahlqvist till Re-Source AB! Cecilia har lång erfarenhet som...


Read More

Utvecklingschef till Hydroware – Avslutad

Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska...


Read More

Visa alla nyheter

Registrera CV

Är du intresserad av att söka en specifik tjänst eller vill du finnas med i vår databas för framtida uppdrag? Skicka CV och personligt brev till cv@re-source.se.

Som kandidat hos Re-Source kan du alltid lita på att behandlas helt konfidentiellt.

Registrera

Kontakt


Anna Persson

Civilekonomexamen från Växjö Universitet, vidareutbildad inom ledarskap, urval och bedömning samt certifierad styrelseledamot. Lång bakgrund som konsult inom Rekrytering, Executive Search och verksamhetsutveckling med kunder inom bland annat offentlig sektor och tillverkande industri. Tidigare anställningar är bland andra produktchef inom snabbrörliga konsument-produkter, projektledare på reklambyrå, VD inom tjänstebranschen och senast som VD på ett tillverkande bolag inom fordonsbranschen.

Anna Persson
Senior konsult
anna.persson@re-source.se
072-720 720 5

linkedin

Cecilia Ahlqvist

Mångårig erfarenhet som chef och ledare inom verksamheter i stark förändring, utbildad inom ledarskap, försäljning, rekrytering och urval. Lång bakgrund som konsult inom Rekrytering, Executive Search och verksamhetsutveckling med uppdrag inom både det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Tidigare anställningar är bl.a. som personal- och platschef inom tillväxtbolag med stort affärsfokus. Nu senast som global HR-chef för snabbväxande företag i IT-branschen där hon byggt upp en global HR-funktion och bl.a. rekryterat nyckelbefattningar till bolagets olika kontor runt om i världen.

Cecilia Ahlqvist
Senior konsult
cecilia.ahlqvist@re-source.se
0733-41 56 37

Gunnar Johannesson

Fil. kand. från Växjö Universitet, vidareutbildad inom ledarskap, försäljning och marknad, rekrytering och urval. Lång erfarenhet som konsult inom Executive Search och affärsutveckling, specialiserad inom IT-branschen men också med mängder av uppdrag inom privata näringslivet och offentlig verksamhet. Tidigare erfarenhet i tillväxtbolag som försäljnings-, marknadschef och koncern-VD i globalt bolag. Delägare- och ägare i start-ups med Gasell-utmärkelser. Styrelseerfarenhet i ägarledda bolag med genomförande av lyckade generationsskiften.

Gunnar Johannesson
Senior konsult
gunnar.johannesson@re-source.se
0703-84 06 60

linkedin