Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi sysselsätter idag ca 150 anställda och omsätter ca 250 MSEK. För mer information, läs på www.ssam.se.

Enhetschef Transport

Här finns en tjänst för dig som vill bidra till SSAMs fortsatta förändringsresa, från ord till handling, genom att skapa Ett Småland utan avfall. Enheten Transport har alla förutsättningar och möjligheter att utvecklas till något enastående inom avfallsbranschen, och för att lyckas behöver vi din strategiska förmåga, kombinerat med ditt engagemang och driv.

SSAM har ett tydligt uppdrag från ägarna; att för ägarkommunerna tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall samt verksamhetsavfall. Bolaget ska vara aktivt i delägarkommunernas utvecklingsarbete för att främja en god miljö och hög service till kund och näringsliv. Verksamheten har varit i gång sedan 1 januari 2019, efter en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respektive kommun.

I rollen som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att utveckla enheten och medarbetarna. Detta gör du delvis genom att ta fram en strategiplan, men också genom tydliga styrdokument med SSAMs mål och vision som riktlinje.  Andra viktiga uppgifter är att genom ett tydligt ledarskap och en god kommunikativ förmåga, skapa delaktighet och engagemang kring uppdraget, såväl inom din enhet som mellan andra avdelningar inom SSAM. Här är en viktig del av uppdraget för dig som enhetschef att utmana, stötta och utveckla dina medarbetare.

Enhetens kapacitet är stor, här finns alla förutsättningar att växa. Du behöver göra en genomlysning av enhetens arbete för att skapa dig en förståelse över nuläget. Baserat på detta behöver du utvärdera, planera, organisera och kartlägga rutterna så att de blir både effektivare och smidigare.

En annan mycket viktig uppgift är att leda enheten mot verksamhetens operativa mål inom budget, kvalitet, miljö och kundnöjdhet. Du säkerställer att medarbetarna har de mest gynnsamma förutsättningarna för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, bland annat genom hög närvaro och tillgänglighet.

I din bakgrund finns några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna från fordons- eller logistikbranschen. För att lyckas i rollen som enhetschef behöver du också ha erfarenhet från ledande befattning, gärna ha förståelse för kommunal verksamhet och vara närvarande, modig och ha fallenhet för att utmana och tänka utanför ramarna. Uppdraget kräver mycket god svenska i tal och skrift samt körkort B.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!