Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi sysselsätter idag ca 120 anställda och omsätter ca 200 MSEK. För mer information, läs på www.ssam.se.

Miljö- och kvalitetsansvarig

Här finns en tjänst för dig som brinner för miljöfrågor och som vill vara med och bidra till SSAMs vision om ”Ett Småland utan avfall”. Du kommer ha stora möjligheter att påverka och din insats kommer spela en avgörande roll för SSAMs fortsatta förändringsresa!

SSAM ansvarar på ägarnas uppdrag för det kommunala ansvaret att samla in, transportera och omhänderta kommunalt avfall, vilket sker i egen regi i samtliga kommuner. Det finns ett tydligt uppdrag från ägarna; att för ägarkommunerna tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall samt verksamhetsavfall. Bolaget ska vara aktivt i delägarkommunernas utvecklingsarbete för att främja en god miljö och hög service till kund och näringsliv. Verksamheten har varit i gång sedan 1 januari 2019, efter en sammanslagning av avfallsverksamheterna i respektive kommun.

I rollen som Miljö- och kvalitetsansvarig kommer du ha ett övergripande ansvar gällande miljö- och kvalitetsarbete på SSAM. En mycket viktig uppgift är att upprätta miljö- och årsrapporter för anläggningarna, där du med verksamhetens hjälp påvisar att SSAM uppfyller miljölagstiftningen. Här är det även angeläget att bevaka om miljölagstiftningen förändras samt följa upp och säkerställa att verksamheten följer reglerna.

Kommunikationen är en annan viktig del i uppdraget. Du kommer ha regelbunden dialog med externa partner som exempelvis tillsynsmyndigheter och branschkollegor, liksom med interna kollegor där du även i vissa fall agerar specialist och rådgivare. Att fortsätta bygga vidare och stärka dialogen både internt och externt är viktigt för att nå framgång.

Andra delar som ingår i uppdraget är att ansvara för, och driva det påbörjade arbetet med tillståndsprövning för några av SSAMs anläggningar, samt att ta ansvar för implementering av ledningssystem så SSAM kan ta nästa steg och ISO-certifieras.

I din bakgrund finns en akademisk examen och några års relevant arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen som miljö- och kvalitetsansvarig behöver du vara väl insatt i miljöbalken, ha erfarenhet från ledningssystem och gärna ha förståelse för kommunal verksamhet. Uppdraget kräver mycket god svenska i tal och skrift samt körkort B.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!