Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi sysselsätter idag ca 120 anställda och omsätter ca 200 MSEK. För mer information, läs på www.ssam.se.

 

Upphandlare till SSAM

SSAM är ett kommunalt bolag vars mission är att vara en ledande aktör för ett hållbart och resurseffektivt Småland. Vill du vara med och påverka SSAMs fortsatta förändringsresa genom att bidra med din kunskap och erfarenhet kring upphandling, så är det här definitivt tjänsten för dig!

Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har varit verksamt sedan 1 januari 2019 och levererar avfallstjänster i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Det ägs av nämnda fem kommuner och huvudkontoret ligger i Växjö. Styrelsen är politiskt tillsatt, med ledamöter från respektive kommun. Fördelat över ägarkommunerna finns det 16 återvinningscentraler och två större avfallsanläggningar. Syftet med samordningen är att utveckla avfallshanteringen, tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av avfall i hela regionen, att få mer kraft att serva invånarna samt att hitta synergieffekter och skalfördelar till exempel vad gäller administration och gemensamma upphandlingar.

Din viktigaste arbetsuppgift är att bidra med stöd, kunskap och erfarenhet gällande upphandlingsförfarandet, dess regelverk och juridik. På så sätt får bolaget kontroll på samtliga inköp och upphandlingar, vilket kommer leda till en bättre planering och framförhållning för hela organisationen. Det kan exempelvis handla om att ta fram olika upphandlingsdokument, annonsunderlag samt bidra med diverse textförslag.

En annan viktig uppgift för dig är att ansvara för och driva referensgrupperna framåt i varje upphandling. Du är sammankallande, sammanställer kravspecifikationer som referensgruppen tar fram och slutför upphandlingsdokument som sedan annonseras. Under annonseringstiden ansvarar du för att besvara eventuellt inkomna frågor. Efter avslutad annonsering kvalificeras och utvärderas inkomna anbud vartefter referensgruppen tar fram ett gemensamt förslag på tilldelningsbeslut.

Du ska också vara ett stöd och bollplank till hela verksamheten genom att öka tryggheten och förståelsen för upphandlingsprocessen. Det kan handla om att informera och utbilda, likväl som att finnas till hands för frågor, samtal och vägledning. En annan del av uppdraget är att skapa och utveckla relevanta mallar och dokument för att underlätta arbetet för medarbetarna samt implementera och följa upp gällande rutiner. Du kommer också arbeta med de administrativa delarna i upphandlingssystemet Tendsign.

I din bakgrund finns en akademisk examen och något års erfarenhet kring offentlig upphandling. För att lyckas med uppdraget har du fallenhet för lag- och textformulering samt goda samarbetsegenskaper. Ditt driv, pondus och din goda kommunikativa förmåga bidrar till en positiv utveckling av upphandlingsförfarandet för hela verksamheten. Uppdraget kräver mycket god svenska i tal och skrift samt körkort B.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!