Re-Source som erbjuder tjänster inom rekrytering, Executive Search och affärsutveckling, ägs och drivs av Anna Persson och Cecilia Ahlqvist. Företaget tar nu steget ut på den internationella marknaden genom att bli partner i nätverket INAC Global Executive Search, som idag finns i över 30 länder på fem kontinenter.

– Det här betyder att vi kan erbjuda våra kunder som finns på den internationella marknaden möjlighet att använda våra partners över hela världen, säger Anna Persson, partner på Re-Source.

INAC är ett av världens ledande nätverk av fristående Executive Search-konsulter och startade sin verksamhet i Europa 1992. Dock fanns ingen partner i Sverige när president Rui Borges bjöd in Re-Source till en konferens i Milano, som resulterade i att man blev en del av det globala nätverket.

– Vi är mycket glada att få ytterligare ett högt kvalificerat företag i vår organisation. Både våra partners och klienter över världen kommer att ha nytta av den kompetens och erfarenheter Re-Source har, inte bara inom Executive Search, utan också inom rekrytering och affärsutveckling, säger Rui Borges, president för INAC Global Executive Search.

Anna och Cecilia ser flera fördelar med INAC, både för Re-Source och deras kunder.

– På INAC:s konferenser får vi en uppdatering av det globala läget och vad som händer inom olika områden, i olika regioner och länder. Det ger oss en djupare förståelse för våra kunders marknader, vilket ger oss än bättre förutsättning att hjälpa dem på bästa sätt.

Re-Source med kontor i Växjö och Milano hjälper sina kunder över hela Sverige. Förutom Executive Search jobbar man mycket med affärs- och ledarskapsutveckling. Precis som övriga partners i INAC tillämpar man en välutvecklad metodik för att hitta rätt kandidater för varje kund och uppdrag.

– Det gemensamma för alla partners i INAC är att vi använder en metod som startar med en ordentlig analys. Det innebär att vi träffar personer med olika befattningar inom de företag vi arbetar med, för att få en klar bild av uppdraget och dess utmaningar. I detta arbetet är det också viktigt att kunna definiera bolagets kultur och värdegrund, och sammantaget leder arbetet fram till en kravspecifikation. Det känns tryggt att kunna rekommendera våra kunder INAC´s konsulter som arbetar på samma sätt över hela världen, avslutar Cecilia Ahlqvist.