Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7 000 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag, Veab, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem samt Videum. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Näringslivschef

Växjö kommun är i stark tillväxt och vi har ett av landets bästa företagsklimat. Den positionen vill vi förstärka och fortsätta utveckla genom ett aktivt och fokuserat arbete mot befintligt och framtida företag och näringsliv.

Som Näringslivschef har du det övergripande ansvaret för att utveckla näringslivs- och tillväxtfrågorna, såväl strategiskt som taktiskt/operativt. För att lyckas i det uppdraget arbetar du tätt tillsammans med ditt team, andra närliggande funktioner inom kommunen och övriga intressenter. Era gemensamma mål är att utveckla och förbättra företagsklimatet för vårt redan existerande näringsliv, underlätta för företagande och generera etableringar av fler företag i kommunen, som i sin tur resulterar tillväxt i vår kommun. Växjö kommun arbetar processorienterat och rollen ingår i huvudprocessen ”Skapa förutsättning för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad”.

I alla delar ovan behöver du involvera och samarbeta med processägare och alla de viktiga aktörer som finns inom en kommun, och som påverkar företagen genom olika beslut och åtgärder. En annan viktig uppgift är att skapa mer utväxling och utveckling mellan näringsliv, akademi och det offentliga genom det pågående arbete med modellen Trippel Helix. I ditt arbete möter du och arbetar med såväl lokala, regionala, nationella och internationella företag och aktörer inom näringslivs – och utvecklingsområden, och du förväntas proaktivt skapa intresse för Växjö som etableringsort. Du rapporterar till förvaltningschefen för Kommunledningsförvaltningen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

I din bakgrund finns erfarenhet från en komplex matrisorganisation med många intressenter, där du med mod drivit förändringsarbete och skapat resultat. Du har mångårig erfarenhet från näringslivet, erfarenhet som chef, och du har förmåga att motivera och stimulera dina medarbetare. Uppdraget ställer krav på affärsmässighet, god kommunikativ förmåga och ett strukturerat och strategiskt angrepps- och arbetssätt. Som person är du handlingskraftig, analytiskt, samarbetsinriktad och har ett eget driv. Du känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare, företagare, politiker, media, och är en engagerad nätverksbyggare. God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt är ett krav.

Uppdraget är en nyckelroll i det fortsatta positioneringsarbetet som pågår för att fortsatt skapa tillväxt i kommunen. Du kommer till en organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där din insats kommer att göra avtryck för lång tid framöver.

Vill du veta mer så kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, du når henne på 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant så sänd din ansökan här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!