Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Näringslivschef
med fokus på näringsliv och företagstillväxt


Växjö kommunkoncern har bestämt sig för att höja ambitionsnivån kopplat till näringsliv och företagstillväxt, och kraftsamlar därför på ett antal områden:

  • Ökat fokus på innovation och kunskapsspridning med fokus på framtidsfrågor där Växjö Linnæus Science Park är draglok.
  • Stärkt dialog och kontinuerlig uppföljning av myndighetsutövning och upphandlingsfrågor gentemot näringslivet.
  • Intensifiera arbetet med företagsetablering-, expansion- och tillväxt samt destinations- och besöksnäring.

För näringslivsavdelningen innebär det att man även fortsättningsvis kommer att fokusera på befintligt näringsliv där arbetet med företagsetablering-, expansion- och tillväxt samt destinations- och besöksnäring är i fokus. Det här sker genom samarbeten med förvaltningar och bolag, däribland Växjö Linnæus Science Park och Växjö & Co, men också i samverkan med Växjö Citysamverkan och Destination Småland samt övriga kommuner och region.

Ditt övergripande uppdrag omfattar att arbeta med både strategiska och operativa insatser för att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat. Aktiviteter som ingår i det här arbetet kan exempelvis vara att planera, genomföra och följa upp företagsbesök samt i övrigt vara lyhörd och utifrån företagens behov lotsa dem rätt inom Växjö kommunkoncern.

Som en viktig del i uppdraget att verka för ett attraktivt företagsklimat och ett växande näringsliv kommer du löpande genomföra strategisk omvärldsbevakning. Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan processer, förvaltningar och bolag är en annan viktig del i det strategiska arbetet med näringslivsfrågor. I uppgiften ingår även att uppdatera näringslivsplanen och att ta fram ett årshjul med översikt över viktiga kanaler och aktiviteter.

Du leder och fördelar arbetet inom näringslivsområdet och säkerställer leverans mot de uppsatta målen;

  • utveckla och förbättra företagsklimatet för vårt redan existerande näringsliv
  • underlätta för företagande och generera etableringar av fler företag i kommunen.

Detta gör du genom andra, både externt och internt, och du har också ett team av 5 engagerade och drivna medarbetare. En viktig del i uppdraget är att säkerställa att medarbetarna i teamet har förutsättningar för att nå de uppsatta målen, samt att driva och utveckla personalen i gruppen.

Du rapporterar till chefen för kommunledningsförvaltningen och arbetar mycket nära både kommunchef, VD för Växjö Linnæus Science Park samt övriga förvaltningschefer. Du ingår även i processgruppen för huvudprocessen ”Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad”.

För att lyckas i uppdraget har du erfarenhet av att leda strategiskt arbete med förmåga att omsätta detta i tydliga aktiviteter och handling och du har förståelse för komplexiteten i en politiskt styrd organisation. Har du även tidigare erfarenhet från processorienterat arbetssätt är detta meriterande. Vi kan erbjuda dig en roll där du får möjlighet att stötta företag som vill växa och utvecklas och där din insats spelar en viktig roll i hela Växjö kommun!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!