Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Koncerncontroller med finansinriktning

Koncerncontroller på Växjö kommun är en roll för dig som drivs av att analysera och förstå verksamheten bakom siffrorna. En bred roll där du arbetar nära både kommunchef och kommunens ekonomi- och finanschef!

Ekonomiavdelningen stöttar kommunens förvaltningar och bolag i alla ekonomiska frågeställningar. Det kan till exempel handla om finansiell styrning, redovisning, controlling och konsolidering. Kompetensen är hög och det finns många som är specialister på sina områden. Som koncerncontroller kommer du att framför allt arbeta inom två områden: finansiell styrning och koncerncontrolling.

En viktig del i uppdraget är att stötta kommunens finansansvarige med koncernövergripande finansfrågor. Det kan handla om till exempel kommunens upplåning, skuldförvaltning och ränteriskhantering och kapitalförvaltning, men även frågor gällande stiftelseförvaltning och utlåning till föreningar.

En annan viktig del i uppdraget handlar om att stötta kommunchef och VKABs styrelse med analyser av bolagens ekonomi. Som koncerncontroller gäller det att fördjupa sig i olika frågeställningar gällande bolagens ekonomiska rapporter, vilka konsolideras av koncernekonomen. Det handlar framför allt om att sätta sig in i bolagens verksamhet och på så sätt kunna analysera ekonomiska data och ställa den i relation till verksamheten, men också om att säkerställa att alla bolag följer gängse rutiner vid till exempel avskrivningar och dylikt.

Du rapporterar till kommunens ekonomi- och finanschef och arbetar nära kommunchefen.

Vi söker dig med relevant akademisk examen och arbetslivserfarenhet, gärna inom bank eller treasury. Erfarenhet av kreditbedömning samt från fastighets- eller energimarknaden är meriterande. Du har förståelse för komplexiteten i en politiskt styrd organisation, och har du tidigare erfarenhet från koncernstyrning är även det meriterande. Vi kan erbjuda dig en roll där din insats spelar en viktig roll för Växjö kommun!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!