Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Hållbarhetschef

Växjö kommun avser att accelerera det breda hållbarhetsarbetet och vi vill etablera oss som en föregångare inom området. Vi har därför beslutat att utöka koncernledningen med en Hållbarhetschef.

Din främsta uppgift är att tillsammans med dina medarbetare stödja och skapa förutsättningar så att ni tillsammans med verksamheterna når målen i hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Du förväntas inspirera och skapa intresse kring hållbarhetsfrågorna, såväl internt som externt. I koncernledningen verkar du för att hållbarhetsfrågorna alltid finns med i arbetet, du initierar innovativa samarbeten, förenar olika kompetenser och visar på vilket sätt bäst effekt uppnås.

Som Hållbarhetschef agerar du ambassadör i många sammanhang, du initierar samarbeten med näringsliv, akademi och invånare, och förväntas vara den som representerar Växjö kommun i olika hållbarhetsforum.

Till din hjälp har du 15 medarbetare med olika kompetenser inom hållbarhets- och utvecklingsområdet, och du ansvarar för utveckling av såväl medarbetare som verksamhet. Som chef och ledare utövar du ett ledarskap som bygger på tillit och förtroende samt Växjö kommuns värdegrund.

Som Hållbarhetschef arbetar  du nära kommunchefen i det viktiga arbetet att profilera frågorna. Du agerar också som länk mellan verksamheten och politiken i frågorna.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning, goda kunskaper och ett starkt intresse för de breda hållbarhetsfrågorna. Du har tidigare drivit förändring med goda resultat, är van att navigera i komplex miljö och du förstår vad ett processorienterat arbetssätt innebär. Som chef utövar du ett nära ledarskap, har ett starkt driv, är prestigelös, kommunikativ och har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Din förmåga att bygga relationer och förtroenden är avgörande för att lyckas liksom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och handlingskraft. God språklig förmåga i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav i befattningen.

Vi söker dig som med oss vill flytta fram positionerna inom hållbarhetsområdet. Vi erbjuder en stimulerande uppgift i en dynamisk och utvecklingsfokuserad miljö!

Vill du veta mer så ta gärna en inledande konfidentiell kontakt med Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant sänd din intresseanmälan här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!