Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består för närvarande av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Förvaltningschef till samhällsbyggnadsförvaltningen

Som ett led i att samla kompetens och ansvarsområden inom samhällsbyggnadsprocessen, skapar vi nu en helt ny förvaltning i Växjö kommun – samhällsbyggnadsförvaltningen. Med mod, driv och tryggt ledarskap bygger, utvecklar och driver du en helt ny förvaltning, och tillsammans med dina medarbetare, skapar ni förutsättningar för framtidens levande stad och landsbygd.

Du har det övergripande ansvaret för hur Växjö kommun strategiskt och operationellt ska underhålla det vi har idag, och hur vi ska växa på ett hållbart sätt. I förvaltningen finns ansvar och kompetens allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering. Ditt ansvarsområde ingår i huvudprocessen ”Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd”, en av Växjö kommunkoncerns huvudprocesser, som också har stark påverkan på hur vi stöttar vårt växande näringsliv. Med helhetsperspektiv initierar och driver du det övergripande arbetet och skapar en hållbar plan för samhällsutvecklingen som effektivt skapar värde till såväl organisation som till invånarna, näringslivet och samhället.

Uppdraget är mångfacetterat och spänner över ett stort och strategiskt viktigt område för Växjö kommuns fortsatta tillväxt och attraktivitet. Du förväntas utveckla relationer och nätverk, såväl internt som externt, och på ett inspirerande sätt skapa intresse för framtidens levande stad och landsbygd.

I uppdraget ingår du i koncernledningsgruppen där du aktivt bidrar till att utveckla hela kommunkoncernens verksamhet. Du rapporterar direkt till kommunchefen och har en nära samverkan med politikerna i berörda nämnder. Din vilja att arbeta i en politiskt styrd organisation och ditt stora engagemang för vår kommun, är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning och erfarenhet från en komplex matrisorganisation med många intressenter, där du med mod och framgång har drivit förändringsarbete och skapat resultat. Du har erfarenhet av att leda chefer på strategisk nivå och en mycket god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Uppdraget ställer krav på affärsmässighet, god kommunikativ förmåga och ett strukturerat och strategiskt angrepps- och arbetssätt. Som person är du handlingskraftig, analytiskt, samarbetsinriktad och har ett eget driv. Du känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare som medarbetare och politiker samt anpassar ditt budskap efter målgruppen. God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt är ett krav.

Du kommer till en organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där din insats kommer att göra skillnad för invånare, besökare och näringsliv för lång tid framöver.

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant sänd din intresseanmälan här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen