Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen

Till den här samhällsviktiga funktionen söker vi en trygg och modig chef med uppgiften att fortsätta utveckla förvaltningen, hålla samman verksamheterna och leda det strategiska arbetet med omsorgstagaren i centrum. Förvaltningen ansvarar för äldreomsorg i såväl hemmet som på särskilda boenden, stöd till funktions nedsatta och hemsjukvård. Utöver omsorg i egen regi så samarbetar man även med ett antal upphandlade privata aktörer inom såväl hemtjänst, hemsjukvård som LSS-boenden.

Med helhetsperspektiv initierar och driver du det övergripande arbetet i en välskött förvaltning med ca 2 300 engagerade medarbetare, och säkerställer visionen att ge det allra bästa möjliga stöd till omsorgstagarna och därmed främja ett tryggt och självständigt liv.

Din viktigaste uppgift att hålla ihop förvaltningens olika delar, utifrån den politiska riktningen säkerställa genomförandet med omsorgstagaren i centrum och parallellt skapa engagemang och delaktighet i de interna och externa uppdragen. Vi blir allt fler och allt äldre, vilket resulterar i utmaningar kring kompetens och bemanning i hela omsorgs-Sverige. Tillsammans med dina medarbetare driver ni innovativ utveckling för att säkerställa framtida bemanningsbehov, en hög trivsel och rätt kompetens för framtidens omsorgstagare.

I uppdraget ingår du i koncernens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till att utveckla hela kommunkoncernens verksamhet. Du rapporterar direkt till kommunchefen och till nämndens ordförande, samt att du har ett nära samarbete med övriga intressenter.  Din vilja att bidra till kommunens vision “Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden!”, din förståelse för dynamiken det innebär att leda i en politiskt styrd verksamhet, viljan att leda mot Hållbara Växjö 2030och ditt starka samhällsintresse, är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

I din bakgrund finns en relevant akademisk utbildning, erfarenhet från uppdrag inom hälsa- och sjukvård, och ledarerfarenhet från en komplex miljö med många intressenter. Du är trygg i ditt ledarskap och har en mycket god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. För att lyckas i uppdraget är du uthållig, besitter en god kommunikativ förmåga och har ett strukturerat och strategiskt angrepps- och arbetssätt. Som person är du handlingskraftig, analytiskt, samarbetsinriktad och har ett eget driv. Du känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare som medarbetare, media och politiker samt anpassar ditt budskap efter målgruppen. God språklig förmåga i svenska, muntligt och skriftligt, är ett krav.

Du kommer till en välskött organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där din insats kan göra skillnad för vårt samhälle, omsorgstagare och medarbetare för lång tid framöver.

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!