Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består för närvarande av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se

Controller mot förvaltningsledning

Ekonomiavdelningen leder och ansvarar för ekonomiprocesserna inom Växjö kommunkoncern. Vi är ett fyrtiotal medarbetare som tillsammans driver utvecklingen med att effektivisera processer och erbjuda ett strategiskt ekonomistöd till förvaltningar och bolag. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom ekonomiprocesserna där du får möjlighet att vara med att påverka och utforma vårt uppdrag. Sedan 2020 arbetar vi i olika kunskapscentra där produktionen är delad i två delar, SSC (SharedServiceCenter) som står för leverans av reskontror och löpande bokföring samt Controllerenheten som ger stöd till förvaltningarna i ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Vi söker nu en erfaren, driven och kommunikativ controller som främst kommer arbeta gentemot ledningen inom vår förvaltningsorganisation. Ditt uppdrag innebär att tillsammans med beslutsfattare bidra till bättre beslut, identifiera nya möjligheter och initiera nya åtgärder för att vår verksamheten ska gynna dem vi är till för. Du förväntas samordna ekonomistödet samt bidra till utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Du ger ett proaktivt stöd till förvaltningsledningen i framtagande av internbudget, prognos, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet. Även presentationer och analyser av resultat och prognos på en strategisk, förvaltningsövergripande nivå ingår i ditt uppdrag.

Du bidrar till utveckling och implementering av ekonomiprocesser, med fokus på budget och uppföljning samt intern kontroll, exempelvis genom utbildningsinsatser för chefer, särskilda utvecklingsprojekt, omvärldsorientering etc. Du bidrar även till att ge förutsättningar för verksamhetens chefer att ta ansvar för budget, uppföljning, prognos och analys.

Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med ekonomisk inriktning samt erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning. Dina kunskaper i systemanvändning, exempelvis ekonomi- och affärssystem och beslutsstödsystem, eller motsvarande är goda. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap, projektledning eller samordning samt intresse för digitala lösningar och teknik. Det är viktigt att du är proaktiv, har en helhetssyn och arbetar utifrån ett problemlösande förhållningssätt. Du är en god kommunikatör som kan beskriva ekonomi och ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt samt har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi värdesätter också att du har mod att utmana och pröva idéer.

Intresserad? Vill du veta mer så kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, du når henne på 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Låter tjänsten intressant så anmäl ditt intresse här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!