Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Vd till Vidingehem AB

Som vd för kommunens bostadsbolag är din uppgift att med mod, ett innovativt förhållningssätt, engagemang och tryggt ledarskap driva och utveckla ett hållbart bostadsbolag, som ger mervärde till Växjö kommuns invånare. Med ett starkt intresse för vårt samhälle och ett gott ledarskap förväntas vd att tillsammans med medarbetare och övriga intressenter, skapa förutsättningar för framtidens boende och bostadsbyggande, i stad, tätorter och på landsbygden.

Vidingehem AB är en del av kommunkoncernen och företagets kultur byggs på koncernens värdegrund och koncernens definition av ansvar och förväntningar på chef- och medarbetarskap. Kommunens starka fokus på hållbarhet och miljö återspeglas i det gedigna Hållbarhetsprogrammet och i epitetet ”Europas Grönaste stad”, vilket genomsyrar verksamheternas arbete och leverans. Utifrån detta fortsätter du utveckla en hållbar och effektiv verksamhet, som möter förväntningarna på boende i en kommun i stark tillväxt, främjar integration, social sammanhållning samt skapar trygga och hållbara boendemiljöer.

Att utveckla befintliga bostäder genom underhåll och standardhöjande åtgärder, projektera och bygga nya bostäder, där andra upplåtelseformer än traditionella hyresrätter alltid övervägs är andra viktiga ansvarsområden.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har en gedigen chefserfarenhet och du har med framgång drivit förändringsarbete och skapat resultat där flera intressenter varit påverkade. Du har erfarenhet av att leda chefer på strategisk nivå, och du har en mycket god förmåga att skapa engagemang, delaktighet och förståelse för alla intressenter.

God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt är ett krav. Uppdraget ställer krav på mycket god samarbetsförmåga, affärsmässighet, god kommunikativ förmåga och ett strukturerat och strategiskt angrepps- och arbetssätt. Som person är du handlingskraftig, analytiskt, samarbetsinriktad och har ett eget driv. Du förstår vikten av att vara lyhörd, bygga och fördjupa goda relationer. Du har ett holistiskt synsätt och känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare som medarbetare och politiker samt anpassar ditt budskap efter målgruppen.

Du ingår i koncernledningen där du aktivt bidrar till kommunkoncernens utveckling och därmed hela kommunens utveckling. Du rapporterar direkt till kommunchefen liksom till ordförande och styrelse, samt har ett nära samarbete med övriga intressenter.  Din vilja att bidra till kommunens vision “Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden!”, din förståelse för dynamiken det innebär för ett bolag att förena affärsmässighet med politisk styrning och ditt starka samhällsintresse, är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!