Växjö kommun är i stark tillväxt och ambitionen är att kontinuerligt utveckla verksamheten för att möta dagens och morgondagens krav och behov. För att på effektivt sätt kunna stödja och utmana verksamheterna har det nyligen genomförts en centralisering av ekonomifunktionerna inom kommunens förvaltningar. Den samlade expertisen inom området finns nu i en gemensam funktion med ca 65 medarbetare fördelade på fyra enheter, inklusive enheten för upphandling. Härifrån styrs och leds också allt arbete rörande finansiering för hela koncernen inklusive dotter- och moderbolag.

Som koncernövergripande Ekonomi- och finanschef är den viktigaste uppgiften att leda, driva och utveckla koncernens strategiska arbete inom ekonomi, upphandling- och finansområdet för såväl förvaltningarna, dotterbolagen och moderbolaget VKAB. Genom dina medarbetare säkerställer du ett effektivt stöd till verksamheter, chefer, styrelse och politiker. Det innebär ett övergripande ansvar för koncernens budget- och uppföljningsprocesser samt ekonomistödsprocesserna redovisning, inköp, kund och finans.

I ditt uppdrag förväntas du med helhetssyn initiera och driva förbättringar i syfte att effektivt generera värde till såväl organisation som invånare. I ditt uppdrag rapporterar du till kommunchefen och du är en del av koncernens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till koncernens utveckling.

För att lyckas i uppdraget har du en akademisk examen och gedigen bakgrund inom ekonomi/finansområdet, tidigare chefs- och ledarerfarenhet och erfarenhet av att leda förändring i en komplex miljö med många intressenter. Du har god erfarenhet av ledning, planering, uppföljning och analys samt har god kunskap om ekonomiska flöden och styrprocesser och dess påverkan på verksamheten. Du besitter god kommunikativ förmåga och kan förmedla ekonomiska frågeställningar och analyser på ett enkelt och tydligt sätt och du är trygg med att ta rollen som föredragande. Uppdraget är ett stort ledaruppdrag i en genomgripande förändringsprocess som kräver mod, beslutsamhet och en öppen, kommunikativ och engagerande ledarstil.

Uppdraget är en nyckelroll i det förändringsarbete som Växjö kommun med dess bolag driver för att skapa en än mer effektiv och professionell organisation, och som redan gett eko runt om landet. Du kommer till en organisation med mycket kunskap och kompetens, där din insats kommer att göra avtryck för lång tid framöver.

Vill du veta mer så ta gärna en konfidentiell kontakt med Cecilia Ahlqvist på 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant så sänd din ansökan här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7 000 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag, Veab, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem samt Videum. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid.