Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett världsomspännande företag som förutom i Italien och Sverige har verksamheter i Kanada, USA, England, Indien, Kina och Tjeckien. Gnutti Carlo S.p.A har sedan i början av 2000-talet varit i en stark tillväxtfas. I dagsläget har koncernen ca 2500 medarbetare och siktet är fortsatt inställt på tillväxt. I Sverige har Gnutti Carlo fabriker i Alvesta och Kungsör medan R&D är placerat i Göteborg.  Gnutti Carlo Sweden AB sysselsätter runt 600 personer och omsätter runt 100 MEUR. Sedan 2015 ingår även Ljunghäll AB i Södra Vi i koncernen. Läs mer på www.gnutticarlo.com.

Vi förstärker nu organisationen med en

Produktionschef

Din övergripande uppgift är att följa den lagda strategin och tillsammans med dina medarbetare säkerställa produktionen med så lite störning som möjligt. Det handlar bland annat om att följa upp och se till att produktionen följer den lagda takten. Du har dagliga uppföljningsmöten vad gäller säkerhet/tillbud/kvalitet/leveransprecision och du har även styrmöten med den operativa ledningsgruppen som består av 5 flödeschefer samt underhållschefen och chefen för produktionsteknik.

En viktig del i uppdraget är att coacha dina medarbetare och se till att varje medarbetare får en chans att öka sin kompetens men också att utveckla verksamheten vad gäller arbetssätt och Lean. Det finns en uttalad strategi från koncernen gällande Leanarbete och det kommer du att vara drivande i.

Du rapporterar till fabrikschefen och i din roll i ledningsgruppen har du ett medansvar för övergripande frågeställningar, men också för att sätta mål för din verksamhet och ta fram handlingsplaner för att nå målen. Du har personal- och budgetansvar samt ansvar för att nå målen för företagets KPI:er där några viktiga är PPM, OOE, OEE, leveransprecision, produktivitet och tillbud/frånvaro. Du samarbetar tätt med dina flödeschefer men du samarbetar även med övriga avdelningar i olika ärenden som till exempel kvalitet, logistik och teknik.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av tillverkande industri och Leanarbete. Du är en trygg och tydlig ledare som trivs med arbete på både operativ och strategisk nivå. Vi kan erbjuda en spännande roll med stora möjligheter till utveckling!

Låter det intressant? Skicka din ansökan till apply@re-source eller kontakta Anna Persson
på 072-720 720 5 om du har frågor. Då vi gör urval löpande vill vi gärna ha din ansökan snarast.

Välkommen!