Elis är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. Vi skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuder vi våra produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Elis är ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är vi 1600 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 22 anläggningar spridda över landet. Läs mer om oss på www.se.elis.com.

Platschef till Elis i Eskilstuna

Här finns ett uppdrag för dig som brinner för produktion och har en förmåga att engagera dina medarbetare! På Elis i Eskilstuna får du verka på en lokal nivå samtidigt som du rör dig i en global miljö. Vi kan erbjuda dig stora utvecklingsmöjligheter men också en chans att påverka här och nu!

Elis Group har funnits i över 130 år, och i Sverige har man över 70 års erfarenhet i branschen. De 22 anläggningarna i Sverige är av olika karaktär, vissa är specialiserade mot ett kundsegment medan andra servar flera olika kundsegment. Verksamheten i Eskilstuna tillhör den senare och till anläggningen söker man nu en platschef.

Som platschef blir din övergripande uppgift att på daglig basis leda och fördela arbetet på anläggningen. Du har 100% P/L-ansvar, inklusive investeringar, och ansvarar för att säkerställa leverans på framtagen strategi. Till din hjälp har du en kompetent ledningsgrupp där ditt ansvar blir att leda och driva gruppen för att gemensamt nå målen. Du kommer att arbeta på både operativ och strategisk nivå. För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att sätta dig in i detaljer på anläggningen, att vara intresserad av verksamheten och att skapa dig en förståelse för varför nyckeltalen ser ut som de gör och vilka lösningar du behöver vidta för att nå uppsatta mål. Samtidigt är Elis en innovativ global koncern, vilket innebär att du även deltar i att ta fram Elis svenska strategi.

I bolaget finns en central försäljningsorganisation som arbetar med offentliga och privata upphandlingar samt en KAM-organisation, kundservicen är dock lokal och ingår i din organisation. En av dina uppgifter blir att säkerställa att kunderna är nöjda, att utveckla merförsäljning till befintliga kunder samt stötta försäljningsorganisationen genom att bidra med den lokala kunskapen.

För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara en synlig ledare som stöttar och utmanar dina medarbetare. Många av medarbetarna har varit anställda länge och lojaliteten för bolaget är generellt sett hög. Samtidigt är det en hel del nyanställda, och det gäller att skapa en kultur där alla bidrar och tar ansvar. Som chef och ledare i organisationen måste man vara synlig och tydlig, samtidigt som man skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna nå målen.

Du rapporterar till Regiondirektör.

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av produktionsledning och en förståelse för komplexa flöden och processer. Du har lång erfarenhet som ledare, och en relevant akademisk examen. På Elis i Eskilstuna får du verka på en lokal nivå samtidigt som du rör dig i en global miljö. Vi kan erbjuda dig stora utvecklingsmöjligheter men också en chans att påverka här och nu!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!