The global leader of the lifting and securement industry. Kito Crosby is the global leader in the innovation, manufacturing, and distribution of products and services used to make lifting, rigging, transporting, and securing operations safer and more efficient. Through a network of authorized distributors worldwide, the company provides a broad range of both standard and custom-engineered products and solutions for the most demanding applications with uncompromising quality that exceed industry standards. Read more at www.kitocrosby.com

Plant Manager, Växjö

Här är en unik möjlighet för dig som vill verka på lokal nivå i en spännande och dynamisk produktionsenhet med ett fantastiskt team av medarbetare, och samtidigt vara en del av en global organisation och internationell miljö. Vi tror att din insats kommer resultera i en produktion av världsklass!

Kito Crosby, tidigare Gunnebo Industrier, är en del av en global koncern med tillverkningsenheter i tre länder, försäljningsbolag i nio länder och distributörer i mer än 50 länder, som omsätter ca 11 miljarder SEK och sysselsätter ca 4 000 medarbetare.

Produktionsenheten i Växjö, är bland de bästa inom koncernen, den omsätter 200 miljoner och består av ca 200 medarbetare, varav 150 i produktion. De erbjuder premiumprodukter inom lyft- och materialhantering till kunder främst inom bygg-, industri-, fiskeri- och energisektorn. Deras styrka inom innovation, produktutveckling och säkerhet har bidragit till deras framgång, då de egenutvecklade produkterna och lösningarna är marknadsledande med en kvalitet som överträffar industristandarder. Säkerhet, kvalitet och innovation har varit grundpelare för verksamheten i mer än 250 år.

Din främsta uppgift som Plant Manager är att säkra upp den dagliga verksamheten, se helheten och hålla ihop och säkerställa en kostnadseffektiv tillverkning och produktionsprocess. En annan mycket viktig uppgift är att aktivt utveckla tillverkningsstrategier och förbättringsplaner för en säker och effektiv produktion. Du kommer även ansvara för att fortsätta utveckla och implementera omställningen av fabriken till den påbörjade flödesorienterade produktionen samt att driva olika tillväxtprojekt.

Det är viktigt att du sätter dig in i verksamheten och skapa dig en förståelse kring varför nyckeltalen ser ut som de gör och vilka lösningar du behöver vidta för bolagets bästa. Du ansvarar även för att sätta utmanande men realistiska mål, samt att upprätta en årlig budget med tillhörande investeringsplaner.

Som Plant Manager ska du inta en coachande funktion, vara ett bollplank och stötta verksamheten där det behövs, eftersom det är angeläget att finnas tillhands för dina medarbetare på ett nyfiket och tryggt sätt.

Du ska också skapa förutsättningar och aktivt arbeta för att produktionsenheten ska vara en attraktiv, och ett självklart val av arbetsplats i regionen.

För att lyckas med uppdraget behöver du förstå komplexiteten i produktion, och på ett prestigelöst och tryggt sätt leda och utveckla verksamheten framåt med fokus på kostnadsmedvetenhet och effektivitet.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!