Svenska Trävarugruppen ägs av Peter Gyllenhammar AB och är koncernbolag för Direktlaminat AB, Wiwood AB, Pamu AB, GT List AB samt Interior Wood AB. Koncernen har en vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter, man omsätter ca 400 MSEK och sysselsätter runt 250 personer. Fokus framåt ligger på ytterligare tillväxt. För mer information, se stvg.se.

Koncern CFO

Till Svenska Trävarugruppen AB söker vi nu en CFO med uppgift att leda och fördela arbetet inom ekonomifunktionen för att säkerställa effektivitet och en god ekonomisk styrning. Då detta är en nybildad koncern så kommer det att ligga stort fokus på att sätta rutiner och processer i ekonomifunktionen, och att se till att alla juridiska enheter arbetar på samma sätt.

Med tanke på tillväxtambitionerna i koncernen kommer en stor del av uppdraget vara företagsförvärv och att i det ta en aktiv roll i due diligence-processen. En annan viktig uppgift blir att ta fram beslutsunderlag för att stötta viktiga affärsbeslut och att förse koncernchefen med värdefulla insikter som stöd kring att exekvera den lagda strategin.

I uppdraget ingår att driva den årliga budgetprocessen, men också att ta fram prognoser så att ledningen snabbt kan skaffa sig en känsla för hur verksamheten går. Redovisningschefen ansvarar för koncernrapportering, månadsbokslut och årsbokslut men det är CFO som har yttersta ansvaret även för dessa processer.

Andra ansvarsområden inkluderar likviditetsplanering, kapitalhantering, kontakter med bank och övriga finansiella kontaktytor samt valutahantering.

Rätt bakgrund till det här uppdraget inkluderar en gedigen erfarenhet som ekonomichef i tillverkande bolag, gärna i internationell miljö. Har du dessutom erfarenhet av företagsförvärv så är det ett plus. Som person är du analytisk och strukturerad men också driven, proaktiv och kommunikativ och du trivs i en föränderlig miljö. Vi kan erbjuda dig en roll med stora möjligheter att påverka och utvecklas i en växande koncern!

Vill du veta mer så får du gärna kontakta Anna Persson, anna.persson@re-source.se eller +46 72 720 720 5. Vi tillämpar löpande urval så ansök genom att klicka här redan nu!