Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Kommunchef och VD för Växjö kommunföretag AB

I Växjö kommun vaknar varje dag 96 000 kommuninvånare som förväntar sig god service och stöd, året runt, alla dygnets timmar. Kommunens alla medarbetare finns till hands för att möjliggöra god samhällsservice och möta invånarnas behov.

Kommunchefens huvudsakliga uppgift är att leda, styra och utveckla kommunen utifrån de politiskt prioriterade områdena, och löpande arbeta med uppföljning mot politiskt beslutad budget. Som kommunchef och VD för VKAB är du högsta tjänsteperson i koncernen och politikens förlängda arm in i verksamheterna, där kommunens kärnuppdrag och hållbarhetsfrågorna är tydligt i fokus.

Som chef utövar du ett ledarskap som bygger på Växjö kommuns värdegrund. Du leder arbetet i koncernledningen, och tillsammans förankrar, djuplodar och konkretiserar ni arbetet så att mervärdet blir tydligt och verksamhetsförankrat. Att säkerställa god dialog och medinflytande är viktigt för att leverera bra service till kommuninvånare, näringsliv och besökare.

För att säkerställa god samhällsservice över tid är kompetensförsörjningsfrågorna och attraktivitet som arbetsgivare av största vikt. Tillsammans i organisationen arbetar ni strukturerat och metodiskt för att säkerställa goda förutsättningar för kommunen att fortsätta växa i såväl stad som landsbygd.

Som kommunchef är du synlig såväl internt som externt, och är en ambassadör för kommunen i många olika sammanhang, för såväl invånare som näringsliv och besökare.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning och en gedigen chefserfarenhet från en större organisation. Du har ett stort samhällsintresse och god förståelse för kommunens kärnuppdrag och vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har tidigare drivit förändring med goda resultat och är van att navigera i komplex miljö. Du utövar ett nära ledarskap, du har ett starkt driv, är prestigelös, kommunikativ och har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Din förmåga att bygga relationer och förtroenden är avgörande för att lyckas liksom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och handlingskraft. Vana vid hantering av media och god språklig förmåga i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav i befattningen.

Du kommer till en organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där du ges möjligheten att fortsätta utveckla en av landets mest expansiva och moderna kommuner!

Vill du veta mer så ta gärna en inledande konfidentiell kontakt med Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant sänd din intresseanmälan här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!