Växjö Energi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Vi ligger ständigt i framkant med ny teknik och skapar utveckling genom att vara regionens självklara infrastrukturaktör. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar våra hängivna medarbetare prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder idag och i framtiden.

 HSE-chef till Växjö Energi AB

Växjö Energi är en viktig aktör för Växjöregionens hållbara utveckling och tillväxt. Hälsa, säkerhet och miljö är ett prioriterat område för Växjö Energi, därför har HSE-chef ett oerhört betydelsefullt uppdrag för Växjö kommuns invånare. Din samhällsnyttiga insats genom driv, påverkan och utveckling inom området kommer göra avtryck på flera generationer framöver.

En viktig uppgift är att ta fram en årlig HSE-plan för hela verksamheten i samarbete med utvecklingsteamet och affärsområdenas ledningsgrupper, inklusive tillhörande aktiviteter och verktyg för att underlätta det operativa arbetet. Dess målsättning följs upp i hållbarhetsredovisningen vars syfte är säkerställa att Växjö Energis verksamheter bidrar till hållbar utveckling och ökad kompetens.

En annan uppgift är att pedagogiskt förmedla, motivera, engagera och utbilda dina kollegor inom området och proaktivt arbeta förebyggande och främjande. Utifrån att rollen är en stödfunktion behöver fokus ligga på att stödja chefer och medarbetare inom området, medan ansvaret för att genomföra och implementera förändringar ligger ute i verksamheterna.

Du ska tillsammans med utvecklingsteamet se till att det operativa arbetet utförs enligt dokumenterade lagkrav, policys, arbetsprocesser och rutiner inom hela verksamheten eftersom rollen är koncernövergripande.

Du har en relevant akademisk bakgrund, gärna civilingenjör med inriktning mot miljö eller kemi och minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet. För att lyckas med uppdraget har du goda ledaregenskaper, är målinriktad och självständig. Din goda kommunikativa och inspirerande förmåga bidrar till en ökad förståelse och trygghet i verksamheten inom området. Uppdraget kräver god svenska i tal och skrift.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!