Fortnox är ett börsnoterat bolag som erbjuder sina kunder webbaserade affärssystem och lever efter devisen ”Småföretagens bästa vän”. Bolaget är idag med sina drygt 260 anställda och en omsättning på ca 375 MSEK ledande i Sverige inom sin nisch. Med stark fokus på tillväxt och på att ständigt ligga i framkant vad gäller utveckling av nya produkter, kan man konstatera att 2018 var ett fantastiskt år för Fortnox. För mer information, se fortnox.se.

Bolagsjurist

Sveriges småföretagare och redovisningsbyråer är på en digital förändringsresa, där Fortnox ligger i framkant med att utmana gamla arbetssätt och ersätta dem med automatiserade erbjudanden inom redovisningstjänster, men också utmana marknaden inom nya affärsområden som t.ex. finansiella tjänster och försäkringsförmedling.

Som Bolagsjurist på Fortnox kommer du att ha det övergripande ansvaret för att säkerställa att koncernen får stöd gällande bolagsjuridiska frågor och tillämpningar. Du kommer att vara Fortnox juridiska ombud i förhållande till aktiebolagslagen och din vardag kommer präglas av en spännande bredd i innehållet där affärsjuridik och avtalsrätt är i ständigt fokus.

En viktig del i detta är att hjälpa organisationen att ta fram olika typer av avtal och att granska frågeställningar från kunderna. Andra vanligt förekommande uppgifter är sakrätt, frågor av konkursrättslig karaktär samt att samverka med myndigheter.

En del av arbetet kommer att vara att säkerställa regelefterlevnad, och du kommer också att bli inblandad i affärerna och rådge organisationen kring olika typer av riskbedömningar. Med tanke på att rollen är ny är det också viktigt att du arbetar aktivt med att ta fram rutiner och policys för hur organisationen ska hantera de frågeställningar som uppstår inom juridikens område och att du även utbildar medarbetarna i de olika avtalen som gäller för bolaget.

Du rapporterar till CFO men kommer att ha kontaktytor tvärs hela bolaget, såväl i de olika avdelningarna som i ledningsgrupp och styrelse.

Du har en juristexamen och tidigare erfarenhet av arbete på juristbyrå och/eller som bolagsjurist. Din bakgrund är viktig, men vi tror att dina personliga egenskaper är viktigare. Är du driven, självgående och snabb till beslut? Då kommer du trivas på Fortnox!

Vill du veta mer så får du gärna kontakta Anna Persson, anna.persson@re-source.se eller +46 72 720 720 5. Vi tillämpar löpande urval så ansök genom att klicka här redan nu!