Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

 Vill du vara med och skapa förutsättningar för att alla ska kunna bo och leva på landsbygden? Trivs du i miljöer där du får stötta och driva utveckling? Då är detta en roll för dig!

 Verksamhetsutvecklare Landsbygd

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av sex förvaltningar och fem helägda bolag. Kommunens uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de man är till för; kommuninvånare, företagare och besökare.

Intresset för landsbygdsfrågor är stort, både från kommunens invånare samt från politiken och tjänstemännen i Växjö kommun. Det finns målsättningar kring en levande landsbygd, en lokalt ledd utveckling och att tätorterna ska växa och utvecklas. För politiken i Växjö kommun är detta en prioriterat fråga, därför kommer det att tillsättas ett landsbygdsråd. En viktig fråga är att säkerställa att det finns förutsättningar att bo och verka på landsbygden.

Det finns en landsbygdsplan som har till syfte att tydliggöra vilka utvecklingsområden som Växjö kommun prioriterar för byar och tätorter utanför Växjö stad. Under arbetet med landsbygdsplanen har man inhämtat synpunkter från samhällsföreningar utanför Växjö stad samt från kommunens olika förvaltningar och bolag. Samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag samt externa aktörer, med syfte att utveckla tätorter och landsbygd, är en viktig förutsättning för arbetet med planen.

Rollen som landsbygdsutvecklare är framför allt en samordnande funktion. Du ska samordna information om ortsplanering från förvaltningar och bolag samt säkerställa att förvaltningarna sinsemellan samverkar i planering av aktiviteter på orten. Det blir ditt ansvar att vara uppdaterad i olika saker som händer i kommunkoncernen som har bäring på tätorterna och landsbygden. I detta måste du ha hela kommunperspektivet, alla förvaltningar och bolag är viktiga för landsbygdsutvecklingen.

Du kommer också att vara en brygga mellan samhällsföreningarna och Växjö kommunkoncern. Det är du genom att etablera relationer och hålla en tät dialog med både samhällsföreningarna och övriga intressenter på landsbygden. En av uppgifterna är att genomföra direktmöten, där invånarna, politik samt kommunens tjänstepersoner får möjlighet att mötas och föra goda samtal. Som landsbygdsutvecklare gäller det att ta ledarskap i dessa möten, både vad gäller planering, genomförande och uppföljning. Samtidigt har du ett ansvar för att utveckla formen för dessa möten; det är dialogen som är viktig, inte hur den genomförs. Du ska också stötta samhällsföreningarna i att utveckla samhället. Det gör du genom att vara facilitator, att coacha och vägleda och genom att stärka samhällsföreningarna så att de själva kan driva utvecklingsfrågor.

Du ansvarar även för att administrera till exempel hemsändningsbidrag, byapeng, driftstöd till samlingslokaler och medfinansieringsstöd. Här handlar det om att informera samhällsföreningarna om vilka stöd som finns, samt att säkerställa att politiken har relevanta och väl genomarbetade beslutsunderlag. Du stöttar även politiken med olika typer av utredningar som har bäring på landsbygdsutveckling.

I ditt uppdrag tar du ansvar för att bygga upp rollen i kommunkoncernen för att på så sätt skapa mervärde både internt och externt. Du rapporterar till chefen för utvecklingsavdelningen.

 För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att skapa förtroende och utveckla relationer både inom kommunen och hos samhällsföreningarna. Du har en förståelse för den politiska kontexten och komplexiteten i en kommunal verksamhet, och har du erfarenhet av utveckling eller projektledning är det meriterande.  Som person är du driven, engagerad och lösningsorienterad. Du har ett stort samhällsintresse och du är kommunikativ med god samarbetsförmåga. För rätt person kan vi erbjuda ett viktigt uppdrag där du får bidra till att skapa förutsättningar för en levande landsbygd!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson, anna.persson@re-source.se eller 072-720 720 5, på Re-Source AB. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!