Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består för närvarande av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Vd till nya Vidingehem AB

Som ett led i att ytterligare stärka bostadsbyggandet i hela Växjö Kommun har besluts tagits att slå samman de två befintliga kommunala bostadsbolagen till ett. Som vd blir din viktiga uppgift att med mod, driv och tryggt ledarskap forma, implementera och driva ett progressivt och hållbart bostadsbolag, som ger mervärde till Växjö kommuns invånare. Med ett starkt intresse för vårt samhälle och ett gott ledarskap förväntas vd att tillsammans med medarbetare och övriga intressenter, skapa förutsättningar för framtidens boende och bostadsbyggande, i stad, tätorter och på landsbygden.

Nya Vidingehem är en del av kommunkoncernen och företagets kultur byggs på koncernens värdegrund och koncernens definition av ansvar och förväntningar på chef- och medarbetarskap. Kommunens starka fokus på miljö återspeglas i det gedigna Hållbarhetsprogrammet och i epitetet ”Europas Grönaste stad”, vilket genomsyrar alla verksamheters arbete och leverans. Utifrån detta skapar du en progressiv, hållbar och effektiv organisation, som möter förväntningarna på boende i en kommun i stark tillväxt, främjar integration, social sammanhållning samt skapar trygga och hållbara boendemiljöer.

Att utveckla befintliga bostäder genom underhåll och standardhöjande åtgärder, projektera och bygga nya bostäder, där andra upplåtelseformer än traditionella hyresrätter alltid övervägs är andra viktiga ansvarsområden. Det kan även bli aktuellt att sälja lägenheter och även att ombilda fastigheter till ex. bostadsrättsföreningar. Utifrån förväntningar på bolaget, dess utveckling och omvärldsbevakning driver och säkerställer vd en effektiv verksamhet, som även innefattar att konkurrensutsätta delar av verksamheten.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har en gedigen chefserfarenhet och du har med framgång drivit förändringsarbete och skapat resultat där flera intressenter varit påverkade. Du har erfarenhet av att leda chefer på strategisk nivå, och du har en mycket god förmåga att skapa engagemang, delaktighet och förståelse för alla intressenter.

God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt är ett krav. Uppdraget ställer krav på mycket god samarbetsförmåga, affärsmässighet, god kommunikativ förmåga och ett strukturerat och strategiskt angrepps- och arbetssätt. Som person är du handlingskraftig, analytiskt, samarbetsinriktad och har ett eget driv. Du förstår vikten av att vara lyhörd, bygga och fördjupa goda relationer. Du har ett holistiskt synsätt och känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare som medarbetare och politiker samt anpassar ditt budskap efter målgruppen.

Du ingår i koncernledningen där du aktivt bidrar till Kommunkoncernens utveckling och därmed hela kommunens utveckling. Du rapporterar direkt till kommunchefen liksom till ordförande och styrelse, samt har ett nära samarbete med övriga intressenter.  Din vilja att bidra till kommunens vision “Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden!”, din förståelse för dynamiken det innebär för ett bolag att förena affärsmässighet med politisk styrning, ditt starka samhällsintresse och din vilja att skapa något helt nytt, är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!