Vi söker nu för kunds räkning en VD.

Bolaget startades i slutet av 90-talet och är idag ett framgångsrikt bolag med nästan 100 anställda och en omsättning på runt 300 MSEK. Bolaget har två dotterbolag utanför Sverige, men all utveckling och produktion finns i Sverige. Bolagets huvudkontor finns inom en radie av 7 mil från Växjö.

Företagets produkter innefattar både elektronik och mekanik och man jobbar med projektförsäljning inom B2B.  Ägardirektivet till styrelsen är tydlig; man vill se en dubblering av omsättningen med bibehållen lönsamhet inom fem år.

Din övergripande uppgift som VD är att leda bolaget i den tillväxtresa som ägare och styrelse har beslutat om. Det innebär att tillsammans med styrelse och ledningsgrupp ta fram strategier och handlingsplaner för att nå uppsatta mål; en dubblering av omsättningen inom 5 år.

Ledarskapet är en mycket viktig del i rollen som VD. Bolaget behöver en VD som på ett tydligt sätt kan coacha medarbetarna så att bolaget fortsätter vara en arbetsplats där människor utvecklas, trivs och gemensamt bidrar till företagets utveckling. Du förväntas initiera och driva förbättringsarbete i syfte att höja effektivitet och kvalitet.

En annan viktig del för VD är att sätta fokus på försäljningen. Det handlar om att sätta strategier för hur man ska utvecklas i Sverige, i dotterbolagen och hur man ska tackla en internationalisering i en högre grad. Som VD är man också ansvarig för de dotterbolag som ingår i bolaget.

Vi söker dig med teknisk bakgrund och en gedigen ledarerfarenhet. Du är duktig på relationer, både med kunder och medarbetare och du drivs av att får vara med att utveckla verksamheter.

För mer information får du gärna kontakta Anna Persson på 072-720 720 5, anna.persson@re-source.se, eller skicka din ansökan här.

Välkommen!