Galvin Green är ett bolag som sedan början av 1990 har försett golfare med funktionella kläder. Idag är Galvin Green ett internationellt varumärke som finns i över 20 länder, och bolagets mission är att ”Inspire golfers to play more golf any time, place or weather conditions”. Bolaget omsätter ca 170 mnkr och har runt 40 personer anställda. Huvudkontoret finns i Växjö och man har dotterbolag i USA och i England. För mer information, se www.galvingreen.com

VD

Som VD för Galvin Green är den övergripande uppgiften att utveckla affärerna, kunderna och organisationen, och du är tillsammans med styrelsen en aktiv del i den strategiska planeringen för bolagets fortsatta framtid.

Rollen innebär ett ansvar för ekonomi där det ingår att förbereda årliga budgetar, genomföra riskanalyser av potentiella investeringar, arbeta med prognoser och löpande uppföljningar.

En viktig uppgift blir att se över och vidta nödvändiga organisatoriska förändringar för att optimera verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan handla om att identifiera nya marknadssegment men det kan också handla om att se över hur man organiserar retail och e-handel.

Som VD skriver man alla kundavtal, en stor del blir därför att skapa och utveckla relationer till framför allt de befintliga kunderna. Resor kommer att ingå i jobbet.

Vi söker dig med god kunskap om B2B och en passion för affären. Du är en engagerande ledare med goda ekonomiska kunskaper och stor analytisk förmåga. Du pratar flytande engelska och trivs med att skapa och utveckla relationer både internt och externt.

Hos oss kommer du bli en nyckelperson i att fortsätta utveckla bolaget och varumärket Galvin Green!

Vill du veta mer så får du gärna kontakta Anna Persson, anna.persson@re-source.se eller +46 72 720 720 5. Vi tillämpar löpande urval så ansök genom att klicka här redan nu!