Södra är en skogsindustrikoncern som förädlar de 53.000 ägarnas skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter som exporteras till en internationell marknad. Det övergripande uppdraget från ägarna är att främja skogsgårdens lönsamhet genom råd och stöd för ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk samt att bidra till en marknadsmässig avkastning på skogsråvaran. Vår långsiktiga strävan är att Södras anställda ska spegla den mångfald som finns i befolkningen. Läs gärna mer på www.sodra.com

VD Assistent 

Vi söker en strukturerad och drivande kraft med huvudsaklig uppgift att administrativt stötta Södras VD, koncernledning och ordförande. I den här rollen är du mitt i händelsernas centrum och ges en unik möjlighet att se en av Sveriges största skogskoncerner från insidan. Du för protokollet vid koncernledningens månadsvisa möten, och sammanställer presentationer och material inför dessa.  I arbetet ansvarar du också för att material kommer till styrelsens medlemmar samt till utskotten inför deras möten. Du agerar proaktivt och genomför mötesbokning, resebokningar, arrangera konferenser, och har många kontaktytor såväl internt som externt.

En annan viktig uppgift blir att upprätta avtal och handlägga juridiska frågor av mindre komplex karaktär. Med tanke på var man befinner sig i organisationen och de uppdrag man ansvarar för, så bör man ha en god förståelse och kunskap kring bolagsstyrning, avtalsfrågor, utskottsarbete och tillhörande områden.

För att lyckas i uppdraget har du erfarenhet från liknande uppdrag i koncernlednings- och styrelsemiljö och du har en eftergymnasial utbildning inom paralegal eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet. Uppdraget ställer stora krav på förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska, och gärna även på engelska. Förmåga att självständigt driva sitt uppgifter metodiskt, att vara lösningsorienterad och proaktiv och ha en hög integritet, är viktiga personliga egenskaper i den här rollen. Du vet vad god service är och vad det kan göra för enskilda personer såväl som för en hel organisation.

Den här nyckelbefattningen ger dig goda möjligheter att både bidra till verksamheten, men också själv utvecklas, såväl personligt som professionellt!

Intressant? Skicka då din HÄR! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Frågor? Ta en kontakt med Cecilia Ahlqvist, hon nås på 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Välkommen med din ansökan!