Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Vill du sätta din prägel på utvecklingen i Växjö kommun genom att gestalta människans levnadsdag och skapa hållbarhet? Då är detta rollen för dig!

Stadsarkitekt

Växjö kommun ska ha en tydlig framtidsvision om gestaltningen i staden, tätorten och på landsbygden. Det innebär att du som stadsarkitekt har god möjlighet att påverka och forma kommunens stadsrum och livsmiljöer med hållbarhet och god kvalitet som genomgående ledord.

Din övergripande uppgift är att verka för en gemensam syn när det gäller gestaltnings- och arkitekturfrågor. Samverkan och stärkta samarbetsrelationer genom god kommunikation om arkitektur, gestaltning och livsmiljöer med externa aktörer såväl inom förvaltningar, som med politiken och kommunala bolag är oerhört viktigt för att lyckas i uppdraget. Det innebär att du i ett tidigt skede medverkar, inspirerar och stödjer komplexa ärenden inom förvaltningen, med exploatörer och konsulter i olika diskussionsforum och genom dialog. Dessutom bidrar du med ditt stöd och intar en utbildande funktion i de tvärfunktionella grupperna med plan- och byggprocesser.

I ditt ansvar ligger att arkitekturstrategin tas fram och implementeras på ett genomtänkt och välarbetat sätt. Arkitekturstrategin kommer ligga till grund för det långsiktiga strategiska arbetet och genomsyras av ”the Växjö-way”, det vill säga uttryck för kommunens långsiktiga ambition och vilja för vår gestaltande livsmiljö. Vidare ska strategin vara ett stöd för att möta kommunens utmaningar, vilket ger politiker och tjänstepersoner gemensam syn och förutsättningar till snabbt agerande samt stöd till kommunens handläggare och ökad tydlighet gentemot marknadens aktörer.

Vidare är du drivande i utformning och gestaltningsfrågor kring stadsbyggande och byggnation vid bedömningar av markanvisningstävlingar i kommunens många stadsutvecklingsprojekt.

I din bakgrund finns en arkitektexamen och flerårig arbetslivserfarenhet, gärna inom komplexa organisationer eller kommunal verksamhet. För att lyckas i ditt uppdrag är du en relationsskapare som är lyhörd och utvecklar goda och långsiktiga samarbeten. Som person är du engagerad, utåtriktad och kommunikativ. Vidare är du trygg och prestigelös.
För rätt person kan vi erbjuda ett viktigt uppdrag där du är delaktig i förändringsarbetet och utvecklingen av Växjö kommun.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!