Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med närmare 7000 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag: Veab, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem samt Videum. Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 3200 medarbetare och hit kommer 20 000 barn och elever varje dag. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Rektor till Elin Wägnerskolan

Elin Wägnerskolan är en centralt belägen 7–9 skola som i dagsläget även har åk 6. Skolan startades 2016 och har idag vuxit till en skola med ca 400 elever och ca 70 medarbetare. Elevunderlaget är en bra blandning som speglar samhället och skolan har en helt unik profil i det entreprenöriella lärandet. Det finns tydliga mål och man har rutiner och dokumentation på plats.

Elin Wägnerskolan består i dagsläget av en ledning med två rektorer och en administratör. Det finns fyra arbetslag med 8–12 lärare i varje lag, ett arbetslag med resurspersonal och en grupp med förstalärare. Ledningsgruppen består av rektorerna, administratören och arbetslagsledarna; totalt 8 personer.

Ansvaret för elever och medarbetar är fördelat på de båda rektorerna och du kommer att vara ytterst ansvarig för de elever och medarbetare som är fördelade på dig. Det handlar om att leda utvecklingen av undervisningen, att säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag samt att se till så att eleverna genom en trygg miljö ges möjlighet att nå sina mål.

Samarbetet mellan rektorerna, liksom medarbetare och elever, är mycket viktigt; TILLSAMMANS är ett ledord på skolan. Vi söker nu dig som tillsammans med nuvarande rektor vill fortsätta driva utvecklingen av skolan.

En eftergymnasial pedagogisk utbildning är en förutsättning för rollen, och vi tror att du även har en rektorsutbildning och tidigare erfarenhet som rektor. Som person är du relationsskapande, du trivs med att samarbeta och att utveckla verksamheter tillsammans. Vi kan erbjuda dig en viktig roll i att driva den fortsatta framgången för Elin Wägnerskolan.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!