Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Pressansvarig Växjö kommunkoncern

Massmedia har en viktig roll i samhället som granskare av kommunkoncernens arbete. God service till, och transparens mot media är alltid en viktig och prioriterad del i Växjö kommunkoncerns kommunikationsarbete.

Växjö kommunkoncern har sex förvaltningar och fem helägda bolag med nämnder och styrelser som dess politiska ledning. Förvaltningarna är samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd, kultur och fritidsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen, och bolagen är Vidingehem AB, Vöfab, VEAB, Växjö & Co samt Växjö Linnaeus Science Park.

Kommunledningsförvaltningen agerar utifrån kommunstyrelsen. Kommunikationsavdelningen ingår i kommunledningsförvaltningen där övriga avdelningar som har en stödjande och stöttande funktion till förvaltningar och bolag är placerade. Här ingår du i ett professionellt kompetensteam med 23 kunniga och kreativa kollegor, vars uppgift är att stötta förvaltningar, bolag, förbund och förtroendevalda i kommunikationsarbetet.

Din övergripande uppgift är att ansvara för att driva kontakterna med media och att skapa ett bra mediaflöde samt att utveckla och samordna Växjö kommuns arbete med press. Det innebär bland annat att ha regelbunden kontakt med media, att hantera aktuella pressfrågor, formulera pressmeddelanden och andra budskap samt att hålla ihop arbetet från beställning till publicering i olika kanaler. I detta arbete är det grundläggande att du förstår värdet av att kommunicera för dem man är till för, att inte bara beskriva fakta utan att tydliggöra vad det innebär för kommunens invånare och företagare.

En viktig del i ditt uppdrag är att definiera och utveckla en koncernövergripande process gällande press. Här handlar det om att vara proaktiv samt idé- och initiativrik, och att använda kanalen press som en marknadskanal.

En annan viktig uppgift är att stötta politiken och cheferna inom kommunen när det gäller pressfrågor. Det kan handla om att utveckla Växjö kommuns arbete med media genom mediaträning, och att coacha före och efter intervjuer. En viktig distinktion här är att du inte är presstalesperson, utan uppgiften ligger i stället i att vara ett stöd och bollplank i dessa frågor.

Kriskommunikation är en del av uppdraget, och då handlar det om när det uppstår en kris som är kopplat till kommunkoncernen. Du ingår i krisledningen vid större kriser och stöttar med att innan, under och efter en kris skapa tydlig och trovärdig information. Du ingår även i regionala kristeam där kommun, region och län samverkar för att stärka både helhet samt enskilda verksamheter i samband med större kriser.

Du ska även arbeta med omvärldsbevakning för att hålla dig à jour med viktiga händelser i omvärlden och hur det kan påverka Växjö kommun. Du förväntas regelbundet att samverka med andra pressansvariga i Kronoberg och i regionen, och här ska du bidra och driva en utveckling för kompetensutbyte.

Utöver ansvaret för press- och kriskommunikation deltar du i kommunikationsavdelningens övriga uppdrag. Du kommer även att tjänstgöra som KIB (kommunikatör i beredskap) tillsammans med ett flertal kollegor enligt schema. Du rapporterar till kommunikationschefen.

För dig som trivs med att vara med där det händer kan vi erbjuda en spännande roll där din insats får stor påverkan!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se på Re-Source AB. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!