Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Näringslivsutvecklare

Näringslivsavdelningens uppdrag omfattar att arbeta med både strategiska och operativa insatser för att skapa ett gott företagsklimat, möjliggöra förutsättningar för tillväxt och stimulera till utvecklande av mötesplatser och nätverk i Växjö kommun.

Det finns en väl formulerad verksamhetsplan för Näringslivsavdelningen och den beskriver dels tydligt vad det är som ska göras och vem som är ansvarig.

Fem utvecklingsområden har ringats in i Näringslivsplanen för att utgöra vägledning för processer, bolag och nämnder i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett hållbart och växande näringsliv:

  1. Innovation och företagande
  2. Kompetensförsörjning
  3. Företagsservice
  4. Infrastruktur och markberedskap
  5. Attraktivitet och profilering.

Under respektive utvecklingsområde beskrivs insatsområden som bidrar positivt till riktningsmålet om ett växande näringsliv.

Din övergripande uppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt, gott företagsklimat och innovativa mötesplatser där nya idéer formas, där nya företag kan starta och där entreprenörer kan förverkliga sina drömmar. Det innebär att du kommer att stötta företagare i olika delar av företagsresan genom att föra en kontinuerlig dialog med företagen i kommunen. Aktiviteter som ingår i det här arbetet kan exempelvis vara att planera, genomföra och följa upp företagsbesök, samt att nätverka i olika sammanhang.

Även om du har ett specifikt ansvarsområde så är en del av uppdraget att stötta alla områden på näringslivsavdelningen. Du arbetar i ett team, och i det ligger ett ansvar att vara delaktig och drivande i alla delar av avdelningen. Det innebär att du ibland kommer att driva projekt och göra insatser inom andras ansvarsområden.

Som en viktig del i uppdraget att verka för ett attraktivt företagsklimat och ett växande näringsliv genomför du löpande strategisk omvärldsbevakning, trendspaning och analys av bland annat framtidsbranscher. Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan processer, förvaltningar och bolag är en annan viktig del i det strategiska arbetet med näringslivsfrågor.

Vi tror att du, utöver relevant akademisk utbildning, har erfarenhet av en drivande position inom näringslivet samt kunskap om organisationer med processorienterat arbetssätt. Som person är du driven, kommunikativ och lyhörd, och du brinner för att stötta företagare att utvecklas. Du besitter en god förmåga att skapa relationer och du har ett starkt intresse för samhället och företagande. Dessutom har du förståelse för att Växjö kommun är en politiskt styrd organisation.

Vi kan erbjuda dig en mycket utvecklande roll där din insats spelar stor roll för företagens utveckling!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!