Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med närmare 7000 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av nio förvaltningar och fem helägda bolag: Veab, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem samt Videum. Växjö kommun expanderar och vi arbetar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål, samt att vi har en ambition att vara ledande i Europa inom hållbart byggande. Nuvarande Träbyggnadsstrategin, antagen av kommunfullmäktige 2018, ska ses som en del i målet om ett fossilfritt Växjö 2030 liksom Energiplanen, antagen 2016, om effektiv energianvändning.

Näringslivs-/Affärsutvecklare – Trä och samhällsbyggnad

Växjö kommunföretag AB, VKAB, är moderbolag för de fem helägda kommunala bolagen, vilka drivs som självständiga dotterbolag i koncernen. I syfte att stärka utveckling- och samordningsfrågor inom koncernen bedrivs ett antal projekt och utredningar på uppdrag av VKAB’s VD och politiker. Till detta ligger en träbyggnadsstrategi som är kommunövergripande och därmed påverkar samtliga bolag och förvaltningar inom koncernen. För att få ytterligare kraft i det övergripande utvecklingsarbetet förstärker man nu organisationen med ytterligare en medarbetare. Rollen innebär att driva och stötta våra bolag i uppdrag som rör ”trä och samhällsbyggnad”, samt att agera som en katalysator mot näringslivet för ökat fokus på trä- och hållbart byggande.

I ditt uppdrag initierar, driver och följer du upp affärsutvecklande uppdrag inom trä och hållbart byggande, i nära samarbete med våra bolag och VKAB´s VD. Du förväntas utmana och förnya träbyggnadsstrategin i syfte att skapa en hållbar samhällsbyggnad, och tillsammans med förvaltningar och bolag införliva densamma för att säkerställa en stads- och byggutveckling för framtiden. I uppdraget ingår också att stimulera befintligt näringsliv till utveckling och expansion inom träbyggnad samt att fortsätta utveckla samarbetet med Linnéuniversitetet och andra verksamheter som bedriver forskning inom området.

Vi ser att du hjälper till att fortsätta positionera Växjö nationellt och internationellt som en plats i framkant när det kommer till trä och andra hållbara material i samhällsbyggnad. Det innebär att du representerar Växjö i olika sammanhang, du initierar och bjuder in till studiebesök hos oss och du är aktiv i olika nätverk och organisationer som exempelvis Trädstad Sverige. Du rapporterar till Näringslivschefen, och du kommer arbeta nära VKAB’s VD, det lokala näringslivet och våra bolag. Tjänsten är ny, vilket kommer att ge dig stor möjlighet att påverka dess utformning.

Vi söker dig som brinner för utvecklingsfrågor och som har förmågan att med helhetssyn driva projekt i en komplex organisation. Uppdraget ställer stort krav på samarbetsförmåga, förmåga att tydligt kommunicera målbild och ett stort intresse för framtidens samhällsbyggnad. Genom omvärldsanalys kan du förmedla visionen och du har förmågan att konkretisera, driva på och utmana både dig själv och oss. I din bakgrund finns god erfarenhet från projektledning, gärna med koppling till trä, och kunskap kring bygg- och samhällsfrågor. Du har tidigare arbetat med externa kontakter och känner dig bekväm i rollen som representant för en stor organisation. Du behärskar såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Vi erbjuder en unik möjlighet att bidra till framtidens stads- och samhällsbyggnad och att på riktigt positionera Växjö som en kommun i framkant inom trä- och hållbart byggande!

Vill du veta mer så kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant så sänd din ansökan här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!