Växjöbostäder och Vidingehem är två kommunägda bostadsbolag som är i ett expansivt skede. Ett intensivt arbete pågår just nu att bilda ett bostadsbolag. Sammanslagningen äger rum vid årsskiftet 2022/2023. Tillsammans har vi ett stort utbud av lägenheter i hela Växjö kommun, både i stadsnära och naturnära boendemiljöer. Med drygt 11 500 lägenheter varav drygt 2 000 studentbostäder erbjuder vi ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Vi är totalt ca 140 medarbetare inom olika yrkesområden. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö Kommun. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi trivsel och vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Marknadschef

Som Marknadschef för det nya bostadsbolaget förväntas du ta ett helhetsgrepp om företagets interna och externa kommunikation. Det innebär att du utifrån ett kundperspektiv strategiskt vidareutvecklar varumärke och plattform, och tillsammans med dina medarbetare sätter ni en plan för arbetet och levererar på densamma. Till din hjälp har du en ny formad organisation med drygt 20 medarbetare som arbetar inom vårt kundcenter och bostadssociala område. Du har dessutom ett antal kommunikatörer som arbetar brett inom hela bolaget. Med mod, driv och tryggt ledarskap utvecklar och utmanar du dina medarbetare för att nå företagets övergripande mål.

Med ett starkt intresse för vårt samhälle och ett offensivt kommunikationsarbete förstärker ni bilden av ett bostadsbolag i framkant, som skapar framtidens boende i stad, tätorter och på landsbygden. I uppdraget rapporterar du till VD och som en del av ledningsgruppen bidrar du aktivt till företaget utveckling. I vissa uppdrag, som till exempel press och media, arbetar du också nära styrelsens ordförande.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har en gedigen erfarenhet från kommunikation/marknadsområdet, gärna mot konsumentledet. Du trivs i ett uppdrag som innebär att röra sig obehindrat mellan strategiska, taktiska och operativa uppgifter, och du har också i dina tidigare chefsuppdrag lyckosamt drivit förändring. God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt är ett krav.

Uppdraget ställer krav på mycket god samarbetsförmåga, affärsmässighet och ett strukturerat och strategiskt angrepps- och arbetssätt. Som person är du handlingskraftig, analytiskt, prestigelös och lyhörd, och du förstår vikten av att bygga långsiktiga och goda relationer. Ditt starka samhällsintresse och din vilja att skapa något helt nytt, är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist (0733-41 56 37, cecilia.ahlqvist@re-source.se) eller Marie Björkman (070-928 82 33, marie.bjorkman@re-source.se). Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med ett löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!