Sonsa Business AB ägs av Peter Gyllenhammar AB och är koncernbolag för Direktlaminat, Wiwood, Mivall Byggross och Fredricsons Trä. Koncernen har åtta enheter från Arlöv i Skåne till Sundsvall i Medelpad, en omsättning på ca 700 MSEK och man sysselsätter ca 130 personer. Man har en vision om att vara en modern one-stop-shop för träbaserade varor och produkter och det finns en tydlig strategi för fortsatt tillväxt. Läs gärna mer på sonsab.com.

Logistikchef till Sonsa Business AB

Sonsab importerar idag träbaserade varor från i stort sett hela världen. Dessa produkter vidarebearbetas och säljs sedan till industri och återförsäljare. Kunderna finns framför allt i Sverige, men man exporterar även en del till olika länder i Europa. Även om de flesta enheter inom koncernen har vidarebearbetning i någon form, så är en stor del av logistikflödet ren trading. Logistikfunktionen blir därav mycket viktig och Sonsab söker nu dig som vill vara med och utveckla den funktionen.

Din övergripande uppgift blir att på både kort och lång sikt säkerställa flödet från inköp till leverans. Det handlar om att optimera frakt-, tull- och lagerkostnader, säkerställa leveransprecision samt att jobba långsiktigt tillsammans med inköpschefen för att skapa totalkostnadseffektiva inköp. Du behöver se över helheten och skapa dig en bild av vilka behov som finns av transporter, att rita kartan och planera för optimala flöden både externt och internt.  En viktig del är att analysera flödena mellan enheterna och utveckla rutiner för att ta tillvara potentiella synergier. Du behöver även göra en lageranalys och tillsammans med inköps- och försäljningschef arbeta för att förbättra lageromsättningshastigheten. Du kommer också att ansvara för att tillsammans med inköpschefen genomföra upphandlingar av logistiktjänster.

En del i uppdraget är att effektivisera processer kopplade till in- och utleveranser. Det finns mycket att göra när det gäller frakterna från leverantörer och de externa frakterna, men en annan viktig del är frakterna till kund. Här handlar det om att säkerställa ett attraktivt leveranserbjudande, att digitalisera verksamheten så att kunden lätt kan följa sin leverans och att bistå försäljningsavdelningen med att upprätta logistiklösningar vid nya säljkanaler och/eller nya kundavtal. En annan viktig del är att ta fram, tydliggöra och implementera en strategi för logistik-verksamheten. Du ska ta fram koncerngemensamma KPI:er för logistikavdelningen, sätta mål för dessa KPI:er och utveckla processer och rutiner som stödjer måluppfyllnad.

Som logistikchef kommer du att ha en avgörande roll i att skapa en logistikorganisation där alla medarbetare förstår syftet med att samordna transporterna och där alla även drivs mot gemensamma mål. I det ligger också att säkerställa att medarbetarna i teamet har förutsättningar för att nå de uppsatta målen och även att bidra till att varje individ utvecklas i enlighet med bolagets vision. Det gäller att motivera, driva och utveckla personalen i gruppen, samt att rekrytera in ny kompetens som eventuellt saknas.

Du har 10-talet medarbetare under dig, varav några i matris, du deltar i koncernledningen och rapporterar till koncernchefen. Som medlem i koncernledningen förväntas du även bidra till koncernens fortsatta utveckling och tillväxt.

I din bakgrund finns förmodligen en akademisk utbildning inom logistik och en gedigen erfarenhet av logistikfrågor på strategisk nivå. Du har god förhandlingsvana och kunskaper inom Lean eller någon metod för verksamhetsutveckling.  Som ledare är du kommunikativ och relationsbyggande och självklart är du strukturerad och analytisk.  Samarbete med andra och ett driv mot ständig utveckling är viktiga faktorer för att lyckas i uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!