Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Kulturmiljöstrateg

För att nå en hållbar utveckling så lägger Växjö kommun bland annat ett allt större fokus på kulturmiljöfrågorna. För att ytterligare förstärka det här arbetet utökar man nu sin nya Samhällsbyggnadsförvaltning med en kulturmiljöstrateg, med uppdraget att vårda, lyfta och synliggöra kommunens kulturmiljöer!

Som kulturmiljöstrateg arbetar du strategiskt med kulturmiljöfrågor och ställningstaganden kring utvecklingen av stad, tätorterna och landsbygden. Du samverkar med kollegorna inom avdelningen, och brett över hela samhällsbyggandsförvaltningen, där du representerar, bevakar och ger råd utifrån kulturmiljöaspekten. Du har det övergripande ansvaret för kulturmiljöfrågorna i såväl översiktsplanering, detaljplanering som bygglov och du utvecklar planeringsunderlag, program och andra dokument kopplade till uppdraget. Den här nya tjänsten är placerad inom strategi- och planeringsavdelningen där arbetet präglas av samverkan för att nå nationella och kommunala mål inom samhällsbyggnadsprocessen.

En annan betydelsefull uppgift är att stötta handläggare och chefer genom såväl plan- som bygglovsprocessen, där du stöttar med bedömningar och råd utifrån lagstiftning och andra ramverk. Du tar också fram planeringsunderlag och hjälper till med avvägningar i översiktsplanering, följaktligen är din kunskap ett betydelsefullt verktyg som styr riktningen för kommunen och övriga aktörers dagliga arbete.

Samverkan är ett nyckelord i ditt uppdrag som kulturmiljöstrateg. Att utveckla samarbetsklimatet med institutioner och det privata näringslivet likväl som inom den nya förvaltningen och med politiken, är oerhört viktigt. I ditt uppdrag driver du, med fokus på helheten, kommunens linje inom kulturmiljöområdet, du representerar och kombinerar detta med att ge råd och stöd såväl internt som externt.

I din bakgrund finns relevant akademisk examen inom kulturmiljöområdet gärna kombinerat med några års arbetslivserfarenhet. Du behöver ha god kunskap kring lagstiftningen som gäller för området samt erfarenhet av arbete utifrån plan- och bygglagen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se, på Re-Source AB. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!