Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun! Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Kulturchef

Kultur- och fritidsförvaltningen strävar mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle där alla medborgare har goda möjligheter att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrotts och fritidsaktiviteter som bidrar till en god hälsa och livsmiljö.

Att investera i kultur- och fritidsverksamhet är en viktig proaktiv insats för att förebygga socialt utanförskap. Verksamhet som stimulerar till personlig utveckling och livslångt lärande gör att fler kan inkluderas i samhället. Allt ska speglas av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Barn och unga är en prioriterad målgrupp men även äldre och personer med funktionsvariation är viktiga grupper. Ambitionen är att utbudet av mötesplatser och aktiviteter ska vara lika oavsett bostadsområde och socioekonomiska förhållanden. Ett rikt föreningsliv är betydelsefullt för samhället och ska vara inkluderande, främja integration samt barn och ungas utveckling.

Kulturavdelningen är en viktig del av förvaltningen och vi söker nu en Kulturchef som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten. Inom kulturavdelningen finns tre enheter; Växjö Konsthall, Det fria ordets hus samt Allmän kultur. De ca 10 medarbetarna har en hög kompetens inom sina respektive områden och tillsammans kommer ni att fortsätta verka för att erbjuda kommunens invånare kulturella upplevelser. Det gör ni dels genom att skapa egen kultur, dels genom att stötta andra kulturutövare.

Som kulturchef ansvarar du för att driva utvecklingen inom de områden som nämnden och förvaltningen prioriterar. Det finns tydliga mål och en stark vision om att Växjö kommun ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka i för invånare, företag och besökare nu och i framtiden. Genom att bidra till ett positivt arbetsklimat, god arbetsmiljö och samtidigt vara ett stöd och bollplank åt verksamheten, skapar du en tydlig känsla av gemenskap och stolthet där alla enheter arbetar tillsammans och strävar åt samma mål.

Du representerar avdelningen på lokal, regional och nationell nivå och du säkerställer att ni är den naturliga samtalspartnern för alla kulturella aktörer i Växjö kommun.

Du rapporterar till Förvaltningschefen för Kultur- och fritidsförvaltningen och du ingår i förvaltningsledningen.

Vi söker dig som är stadigt rotad i kulturen genom akademisk examen eller relevant erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av att leda andra och du brinner för att utveckla och utmana dina medarbetare. Du har ett stort kulturintresse och en förståelse för kulturens roll i samhället och för den komplexitet det innebär att verka i en politiskt styrd organisation. Som person är du tydlig och samtidigt lyhörd, med en god förmåga att se och arbeta för helheten. Du är driven och strukturerad med en god kommunikations- och samarbetsförmåga.

För dig som brinner för att vara med och påverka kulturen i Växjö kan vi erbjuda en roll med stora möjligheter till utveckling!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se alternativt Marie Björkman på 070-928 82 33 eller marie.bjorkman@re-source.se, båda på Re-Source AB. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!