Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag: Veab, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem samt Videum. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter både medborgare och medarbetare med respekt.

Koncernövergripande HR-chef

Växjö kommun är i stark tillväxt och ambitionen är att kontinuerligt utveckla verksamheten för att möta dagens och morgondagens krav och behov. För att på effektivt sätt kunna stödja och utmana verksamheterna finns ett behov av att ytterligare förstärka samarbetet inom HR-funktionerna i hela koncernen. En del i detta är att på en strategisk nivå vidareutveckla enhetliga HR-processer, förstärka det centrala stödet och tillse att verksamheterna får rätt HR-stöd för att nå sina övergripande målsättningar.

Som koncernövergripande HR-chef är den viktigaste uppgiften att driva och utveckla koncernens strategiska HR-arbete för fortsatt vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Kort innebär detta bl.a. att skapa en modern struktur för hur man gemensamt arbetar med frågor som personalutveckling, kompetensförvaltning- och utveckling, kompetensförsörjning, successionsplanering och förhandling. Vidare har HR-chefen ett övergripande ansvar för att definiera, implementera och följa upp HR-processerna i koncernen för att säkerställa god kvalité och effektivitet.

Att kunna kommunicera och driva förändringar i en stor organisation, genom andra, blir en del av vardagen, och som HR-chef trivs du med blandningen av operativa, taktiska och strategiska frågeställningar. I ditt ansvar förväntas du vidareutveckla den centrala funktionen och agera stöd till medarbetare och chefer. Till din hjälp finns en central organisation med 3 underställda enhetschefer samt HR-ansvariga och chefer på koncernens 8 förvaltningar och 5 bolag.

För att lyckas i uppdraget har du en akademisk examen och gedigen bakgrund inom HR-området, tidigare ledarerfarenhet och erfarenhet av att leda förändring i en komplex miljö med många intressenter. Uppdraget är ett stort ledaruppdrag i en genomgripande förändringsprocess som kräver mod, beslutsamhet och en öppen, kommunikativ och engagerande ledarstil.

Vi erbjuder ett utmanande förändringsuppdrag i en organisation med mycket kunskap och kompetens inom HR-området – tillsammans skapar ni nya och bättre förutsättningar för en utvecklande arbetsplats hos en av länets största arbetsgivare.

Låter det intressant? Skicka din ansökan till apply@re-source.se snarast då vi gör urval löpande. Frågor? Ta en kontakt med Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, du når henne på 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se.