Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av sex förvaltningar och fem helägda bolag samt fler adelägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och besökare. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

HR chef till bolagen

Som HR chef för kommunens bostads- och fastighetsbolag är din främsta uppgift att säkerställa ett professionellt och brett HR stöd till Vidingehem AB och Vöfab AB i deras förändringsresa. Det innebär kort att arbeta nära cheferna, vara en del av bolagens ledningsgrupper och tillsammans med dina medarbetare säkerställa ett kompetent HR-stöd mot verksamheterna. Andra viktiga uppgifter blir att leda, stödja och utveckla dina 2 medarbetare i deras profession samt att skapa förutsättningar för dem att agera i enlighet med det processorienterade arbetssättet. I ditt arbete bidrar du till att verksamheterna når sina affärsmål, du skicklig gör cheferna och navigerar tryggt i en föränderlig omvärld.

Med utgångspunkt från den gemensamt fastställda verksamhetsplanen, driver du uppdrag inom din avdelning, såväl som inom hela HR-organisationen. Du är också del av de kompetensteam som arbetar med, och utvecklar, de övergripande HR processerna, ett ansvar som påverkar kommunens samtliga verksamheter. Ditt uppdrag är mångfacetterat och innebär såväl operativa som utvecklingsinriktade uppgifter. Förändringsledning är en del av din vardag, och du förväntas driva förbättringar från idé till implementerat arbetssätt.

Du är en av flera HR chefer som tillsammans stöttar Växjö kommunkoncern. I rollen ingår du i HR organisationens ledningsgrupp och du rapporterar till kommunkoncernens HR chef.

I din bakgrund finns relevant akademisk utbildning och bred erfarenhet från HR områdets alla delar. Du har tidigare drivit förändring med goda resultat och du ser vinsterna med att arbeta processorienterat. Som chef och ledare trivs du i ett nära ledarskap, du är prestigelös, kommunikativ och har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Din förmåga att bygga relationer och förtroenden är avgörande för att lyckas liksom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och handlingskraft. Du rör dig obehindrat mellan operativa, taktiska och strategiska frågeställningar och har goda kunskaper inom arbetsrättens alla delar. God språklig förmåga i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav i befattningen.

Du kommer till en organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där du får möjlighet att påverka inom flera strategiskt viktiga områden – vi erbjuder såväl professionell som personlig utveckling!

Vill du veta mer så ta gärna en inledande konfidentiell kontakt med Cecilia Ahlqvist, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se.  Låter tjänsten intressant sänd din intresseanmälan här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!