IKEA Industry är världens största producent av trämöbler och en integrerad del i IKEAs värdekedja. IKEA Industry har 40 produktionsenheter i 8 länder med ca 17 500 medarbetare. IKEA Industry Älmhult AB har ca 230 medarbetare som producerar höga volymer av köksluckor till IKEA. För mer information, se www.ikea.se.

HR-chef till IKEA Industry i Älmhult AB

IKEA Industry är en del av IKEAs Supply-organisation och ingår i affärsområdet Wood – Pigment on board. När det gäller kategorin Pigment on board så finns det ett antal leverantörer, varav IKEA Industry Älmhult är en betydande sådan. Enheten i Älmhult är en produktionsintensiv treskiftsfabrik som är högt automatiserad, man producerar luckor och lådor till kök, och förra verksamhetsåret tillverkades ca 6 miljoner enheter.

IKEAs vision; att skapa en bättre vardag för de många människorna, är tydlig och en ledstjärna för allt man gör i verksamheten. Det finns också en väl implementerad värdegrund som tar sin utgångspunkt i åtta områden; Tillsammans, Värna om människor och vår planet, Kostnadsmedvetenhet, Enkelhet, Förnya och förbättra, Annorlunda av en anledning, Ge och ta ansvar samt Föregå med gott exempel. Värderingarna speglar vad IKEA anser vara viktigt, de vägleder i vardagen på jobbet i allt från hur man behandlar människor och planeten till hur man fattar beslut – stora som små.

På IKEA Industry Älmhult AB är man ca 230 medarbetare och omsätter runt 700 MSEK. Man har en lång tradition av möbeltillverkning och många medarbetare har arbetat där länge. Medarbetarna är stolta över sin arbetsplats och det finns en stark lojalitet till företaget.

Din övergripande uppgift som HR-chef att driva frågorna inom People & Culture. Det handlar bland annat om kompetensutveckling, arbetsrätt, grupputveckling och lönebildning, men också att säkerställa att verksamheten arbetar enligt de processer som är överenskomna. Andra prioriterade områden som ligger i ditt uppdrag är till exempel kultur och värdegrund, talent management, ledarskap och mångfald samt att över lag säkerställa att bolaget är en modern och mänsklig arbetsplats.  Uppdraget omfattar arbete på såväl strategisk som taktisk och operativ nivå.

En viktig del i uppdraget är att säkerställa att medarbetarna har förutsättningar för att nå de uppsatta målen och även att bidra till att varje individ kan utvecklas i enlighet med bolagets vision. Det gäller att motivera, driva och utveckla. Genom att bidra till ett positivt arbetsklimat, god arbetsmiljö och samtidigt vara ett stöd och bollplank skapar du en VI-känsla där alla medarbetare arbetar tillsammans och strävar åt samma mål.

IKEA Industry har en central HR-funktion med uppgift att stötta HR-organisationerna i verksamheten och en viktig del i uppdraget att arbeta tillsammans med dem. Det innefattar regelbundna möten där du bland annat arbetar med implementering av gemensamma processer, men även andra uppgifter såsom att följa upp och rapportera KPI:er inom området samt att delta i internationella projekt och arbetsgrupper.

Som HR-chef ingår du i bolagets ledningsgrupp varför du även förväntas leverera på andra områden än just HR. Du ska ta ansvar för att driva utvecklingen på en strategisk nivå tvärs verksamheten och därmed initiera och stödja aktiviteter för bland annat tillväxt och lönsamhet.

Du har två underställda, där även löneadministration ingår. VD är lönesättande chef och du rapporterar även till funktionsansvarig i matris.

Vi söker dig med relevant utbildning inom området och med erfarenhet av HR-arbete, gärna i en tillverkande industri. Du har erfarenhet som ledare, eller goda ledaregenskaper, och du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Med tanke på att du rör dig i en internationell miljö så är goda kunskaper i engelska en nödvändighet. Hos oss kommer du att påverka både i stort och smått, och du har stora möjligheter att utvecklas i koncernen!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Anna Persson på Re-Source AB, på telefon 072-720 720 5 eller anna.persson@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!