Vi välkomnar Henrik Ahlin till rollen som Avdelningschef för Myndighets- och Kvalitetsavdelningen, tillika ställföreträdande Förvaltningschef, på Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun! Henrik kommer närmast från en roll som Gymnasiechef på Katedralskolan i Växjö och flera tidigare uppdrag som rektor i sin erfarenhetsbakgrund.

Varmt välkommen Henrik, och stort lycka till i ditt nya uppdrag!