Vi välkomnar Fredrik Lindblad som ny Näringslivschef vid Växjö kommun!

Fredrik har en bakgrund från såväl lokala som internationella företag samt även från universitetsvärlden. Närmast kommer han från Linnéuniversitetet där han gjort sin doktorsavhandling i skogsindustriella produktionssystem. Han har även varit involverad i att samordna forskningsprojekten mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet i träbyggnadsprojektet Torparängen Med sina erfarenheter, kombinerat med ett starkt affärsmannaskap och goda kunskaper inom processtyrda verksamheter kommer han att bidra till näringslivet och kommunens fortsatta utveckling.

Vi välkomnar Fredrik till hans nya uppdrag och önskar honom och Växjö kommun lycka till!