Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består för närvarande av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.

Förvaltningschef till Arbete & Välfärd

Till den här samhällsviktiga funktionen söker vi nu en trygg och modig chef med uppgiften att fortsätta utveckla förvaltningen, hålla samman det breda uppdraget och leda det strategiska arbetet med individen i centrum för ett bättre samhälle. Ansvaret spänner över ett område som omfattar arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning, försörjningsstöd, flyktingmottagande/integration, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt ett antal regionala samverkansuppdrag. Det här uppdraget ställer krav på ett brett samhällsperspektiv, där samverkan med kommunens övriga förvaltningar och kontakter med andra externa organisationer är mycket viktig. Visionen är att ge våra invånare en meningsfull plats i gemenskapen där arbete och sysselsättning är en av huvudförutsättningarna.

Med helhetsperspektiv initierar och driver du det övergripande arbetet i en välskött förvaltning med ca 1100 engagerade medarbetare, och säkerställer att ni möter det moderna samhällets krav på stöd och insatser för individen. Uppdraget är mångfacetterat, allt ifrån det interna arbetet med individen i centrum, samverkan med övriga interna och externa intressenter och att vara den regionala motorn inom socialtjänstens uppdrag. Det blir därför en viktig uppgift att hålla ihop förvaltningens olika delar, utifrån den politiska riktningen säkerställa genomförandet med individen i centrum och parallellt skapa engagemang och delaktighet i de regional och nationella frågorna.

I uppdraget ingår du i koncernledningsgruppen där du aktivt bidrar till att utveckla hela kommunkoncernens verksamhet. Du rapporterar direkt till kommunchefen och till nämndens ordförande, samt att du har ett nära samarbete med övriga intressenter.  Din vilja att bidra till kommunens vision “Växjö kommun är en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden!”, din förståelse för dynamiken det innebär för en förvaltning att förena affärsmässighet med politisk styrning och ditt starka samhällsintresse, är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

I din bakgrund finns en relevant akademisk utbildning, erfarenhet från socialtjänstens uppdrag och ledarerfarenhet från en komplex miljö med många intressenter. Du är trygg i ditt ledarskap och har en mycket god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. För att lyckas i uppdraget är du uthållig, besitter en god kommunikativ förmåga och har ett strukturerat och strategiskt angrepps- och arbetssätt. Som person är du handlingskraftig, analytiskt, samarbetsinriktad och har ett eget driv. Du känner dig bekväm i dialogen med såväl invånare som medarbetare, media och politiker samt anpassar ditt budskap efter målgruppen. God språklig förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt är ett krav.

Du kommer till en organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där din insats kommer att göra skillnad för vårt samhälle, familjer och enskilda individer för lång tid framöver.

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!