Växjö kommun är under stark tillväxt och det återspeglas i kommunens komplexa, och allt större uppdrag. Ansvaret och stödet som HR avdelningen ger till verksamheterna blir allt bredare, och centralt i detta är arbetsrätten. För att säkerställa ett effektivt arbetssätt samt förstärka kompetensen inom området, erbjuder vi nu en helt ny tjänst inom ett strategisk viktigt område.

Som förhandlingsansvarig är din viktigaste uppgift att stödja chefer och verksamheter i tolkning och kunskap kring lagar, avtal och lönebildning. Du håller dig och verksamheten uppdaterad på förändringar i lagtext och kollektivavtal, analysera, värdera och föreslår förändringar för implementering.

I uppdraget ingår också att förbereda underlag inför förhandlingar, göra research kring AD-domar och prejudikat och föreslå agerande utifrån detta. Du kan själv genomföra förhandlingar, alternativt delta med andra eller förbereda underlag och material inför förhandling. En annan viktig uppgift är också att sprida kunskapen i organisationen, guida och ge vägledning, såväl internt inom HR avdelningen som till verksamheterna. Du är en viktig del i arbetet att ta fram och utveckla processerna inom området för att fortsatt säkerställa kvalitet, regelefterlevnad och effektivitet.

I grunden finns samverkansavtal och goda fackliga relationer. Du har täta dialoger med våra arbetsgivarorganisationer och har möjlighet att representera Växjö kommun i flera olika nätverk inom området. I uppdraget rapporterar du till HR Chefen som bland annat har det övergripande ansvaret för processerna kring arbetsrätt och lönebildning, men du verkar och stödjer hela HR avdelningen.

I din bakgrund finns akademisk utbildning från relevant område och gedigen kunskap, erfarenhet och ett stort intresse för arbetsrättsliga frågor. Vi ser gärna tidigare erfarenhet från en större komplex organisation med flera intressenter. Uppdraget ställer krav på ansvarstagande, mod, affärsmässighet och en god kommunikativ förmåga. Andra viktiga egenskaper är handlingskraft, samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. God språklig förmåga i svenska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav.

Du kommer till en organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där du får möjlighet att med din kompetens bidra till fortsatt utveckling inom ett viktigt område. Vi erbjuder samtidigt personlig och professionell utveckling i en kommun som många just nu tittar på!

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, på telefon 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant sänd din intresseanmälan här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 500 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består för närvarande av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid. Läs gärna mer på www.vaxjo.se.