Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 110 000 invånare i Växjö kommun och Alvesta kommun. Här arbetar ca 250 medarbetare varav ca 190 är deltidpersonal. Vår verksamhet utgår från 10 platser, varav en heltidsstation. Vårt uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i oss som arbetsgivare, våra medarbetare samt våra invånare och beskrivs som en del i varje udd i räddningstjänstens stjärna. Läs gärna mer oss på www.vrtj.se

Förbundschef

Vi står inför spännande utmaningar och söker en trygg ledare med uppdraget att driva utvecklingen av en viktig samhällsfunktion för att möta framtidens krav och förväntningar.

Som Förbundschef är ditt uppdrag att leda och utveckla verksamheten mot de övergripande målen och i linje med beslutat budget. Det innebär ett nära samarbete med medlemskommunerna, en kontinuerlig dialog med medarbetarna och samordning med andra samhällsviktiga funktioner. Genom att följa samhällsutvecklingen, säkerställer du att räddningstjänsten upprätthåller en effektiv och säker verksamhet med medborgarna i fokus. Som Förbundschef har du det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö och du leder arbetet genom din ledningsgrupp och direkt underställda medarbetare. Förbundschefen är också verksamhetens representant i flera närliggande samhällsviktiga funktioner och samverkar över kommun- och länsgränser när så krävs. Som Förbundschef är du tillika Räddningschef och i uppdraget ingår beredskap som räddningschef.

Förbundschefen rapporterar till direktionen samt till Växjö kommuns kommunchef. Verksamheten ingår i den kommunövergripande processen ”Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd” där du ges möjlighet att samarbeta med flera samhällsviktiga funktioner i stark tillväxt. Vi arbetar med mål och uppföljning utifrån Växjö kommuns gemensamma styrmodell i syfte att öka medborgarnas säkerhet och trygghet.

I din bakgrund finns en akademisk examen från relevant område, gärna som Brandingenjör (med kompletterande RUB utbildning), alternativt genomförd Räddningsledning B och tillsyn B-utbildning eller annan utbildning/kompetens som bedöms likvärdig. Vidare har du arbetslivserfarenhet från blåljus, trygghet- och säkerhetsfrågor samt tillsynsverksamhet. Du har tidigare arbetat som chef och ledare och besitter kunskap och erfarenhet från processorienterat arbetssätt. Vi bedömer tidigare erfarenhet av att lyckosamt ha drivit förändringsarbete i en komplex organisation med många intressenter som viktigt. Du är en tydlig och trygg chef som sätter helheten främst och är öppen för att prova nya vägar framåt. Ditt ledarskap präglas av lyhördhet, respekt och en god kommunikativ förmåga. Tillsammans med dina medarbetare, affärsmässighet och en vilja att samarbeta vidareutvecklar räddningstjänstens position i landet.

Uppdraget är en nyckelroll i arbetet att möta ett samhälle i förändring och fortsatt levererar effektiv och säker verksamhet. Du kommer till en organisation med mycket kunskap, kompetens och ambition, där din insats kommer att göra avtryck för lång tid framöver.

Vill du veta mer så kontakta gärna Cecilia Ahlqvist på Re-Source AB, du når henne på 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant så sänd din ansökan här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!