Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi sysselsätter ca 70 anställda och omsätter ca 200 MSEK. För mer information, läs på www.ssam.se.

 Ekonomichef till SSAM

Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) är ett kommunalt bolag som levererar avfallstjänster i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Det ägs av nämnda fem kommuner och huvudkontoret ligger i Växjö. Styrelsen är politiskt tillsatt, med ledamöter från respektive kommun. Fördelat över ägarkommunerna finns det 16 återvinningscentraler och två större avfallsanläggningar. SSAM samlar in hushållsavfall i egen regi i Älmhult och Markaryd och på entreprenad i Växjö, Lessebo och Tingsryd.

Det finns ett tydligt uppdrag från ägarna; att för ägarkommunerna tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall samt verksamhetsavfall. Affärsidéen är att erbjuda resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatper­soner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser, och bolagets vision är Ett Småland utan avfall.

SSAM har varit verksamt sedan 1 januari 2019, efter en sammanslagning av avfalls-verksamheterna i respektive kommun. Syftet med samordningen var att utveckla avfalls-hanteringen i hela regionen, att få mer kraft att serva invånarna samt att hitta synergieffekter och skalfördelar till exempel vad gäller administration och gemensamma upphandlingar.

Bolaget har två verksamhetsgrenar – en taxefinansierad och en kommersiell verksamhet.

  • Den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de kostnader som uppstår i verksamheten ska matchas med intäkterna.
  • Den kommersiella verksamheten drivs helt på affärsmässiga grunder och målet är att varje enskilt år redovisa en vinst för verksamheten i nivå med bolagens avkastningskrav.

SSAMs värdegrund är tydlig och den tar sin grund i följande värdeord: respekt, glädje, hållbarhet, framåtanda och tillsammans.

Nu fyra år senare är SSAM redo att ta nästa steg. Verksamhetens fokus är framför allt att skapa stabilitet och lönsamhet genom Lean Production och andra verktyg, samt skapa tillväxt inom den kommersiella delen.

Din främsta övergripande uppgift är att ha ett totalansvar för ekonomifunktionen inom bolaget. Det innebär att du kommer leda och fördela arbetet på din avdelning samt att coacha och utveckla medarbetarna inom ekonomifunktionen för att säkerställa effektivitet och en god ekonomisk styrning.

En viktig del i uppdraget är det strategiska fokuset där du ansvarar för att utveckla övergripande strategiska analyser för att stötta verksamheten. Det innebär att se verksamhetens behov samt att initiera och följa upp olika utvecklingsprojekt och på så sätt stötta de olika affärsområdena. Du kommer även i detta arbete bistå med planeringsunderlag samt vara delaktig i projektens processer från start till mål. En annan viktig uppgift är att på ett pedagogiskt sätt få organisationen att förstå hur ekonomiska beslut påverkar verksamheten och säkerställa att alla arbetar mot samma mål.

Med tanke på att SSAM är ett relativt nytt bolag så kommer det vara ett stort fokus på att sätta rutiner och processer. Här kommer du som ekonomichef att ha en nyckelroll och vara en viktig del i förändringsprocessen. Nya strukturer och rutiner ska skapas och kulturen i bolaget ska stärkas samt ska befintliga processer, styrdokument och verktyg som budget, taxa och månadsrapporter vidareutvecklas och effektiviseras. I rollen ingår det även ett övergripande taktiskt ansvar för bland annat redovisning och bokslut samt att utveckla rutinen för bolagets investeringsbudget.

Som en del i ledningsgruppen förväntas du att aktivt bidra och utveckla bolagets verksamhet på ett affärsmässigt och effektivt sätt med kundnöjdhet i fokus. Du deltar även på styrelsemöten.

För att lyckas med uppdraget utvecklar och integrerar du rutiner och processer för god ekonomisk styrning. Genom din goda kommunikativa förmåga bidrar du till att hela organisationen får en förståelse för ekonomin och dess inverkan.

Detta är en tjänst för dig som vill vara med och bygga SSAMs fortsatta utveckling och tillväxt. Det är ett spännande uppdrag där din insats, ur ett miljöperspektiv, gör skillnad för invånare, kommuner, näringsliv och vår planet.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!