Coronaviruset sprider sig vidare och kommer att få en allt större påverkan på möjligheter att producera och sälja produkter. Redan nu påverkas företag inom transport-, rese-, hotell-, event- och konferenssektorn samt företag med insatsråvara från Kina. Vi följer utvecklingen och hoppas på att åtgärderna som är tillsatta ska vara tillräckliga för att få stopp på vidare spridning.

McKinsey & Company har i en artikel tagit fram insikter rörande virusets påverkan på världsekonomin samt vad man kan behöva tänka på ur ett företagsperspektiv, bland annat vad gäller medarbetare, produktion, supply chain och kund.

Här hittar du rapporten!