Växjöbostäder och Vidingehem är två kommunägda bostadsbolag som är i ett expansivt skede. Ett intensivt arbete pågår just nu att bilda ett bostadsbolag. Sammanslagningen äger rum vid årsskiftet 2022/2023. Tillsammans har vi ett stort utbud av lägenheter i hela Växjö kommun, både i stadsnära och naturnära boendemiljöer. Med drygt 11 500 lägenheter varav ca 2 000 är studentbostäder erbjuder vi ett varierat boende, för olika behov, i livets olika faser. Vi är totalt ca 140 medarbetare inom olika yrkesområden. Vi tar ett aktivt miljö- och samhällsansvar och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö Kommun. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi trivsel och vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Avtal- och yttremiljöchef

I denna nyinrättade roll ansvarar du för samtliga upphandlade entreprenader och grönyteskötsel för hela vårt fastighetsbestånd. Till din hjälp har du ca 15 medarbetare som möter våra hyresgäster och entreprenörer varje dag. Mot bakgrund av att rollen och avdelningen är ny, blir ditt initiala fokus att skapa samsyn kring uppdraget och tillsammans med dina medarbetare sätta gemensamma mål, aktiviteter och arbetssätt för att skapa trivsamma miljöer för våra hyresgäster.

Andra mycket viktiga uppgifter blir att utveckla vår beställarkompetens, allt ifrån våra förfrågningsunderlag fram till uppföljning av entreprenader, och på så sätt skapa mervärde för våra hyresgäster och medborgare. I upphandlingsfrågor samarbetar du med koncernens upphandlingsenhet och får bra stöd i genomförandet och de administrativa delarna av upphandlingen. I rollen som Avtal- och yttremiljöchef rapporterar du till Fastighetschefen och tillsammans med medarbetare och kollegor verkar ni för ett starkt samarbete inom hela avdelningen, med fokus på att skapa trivsel och vardagstrygghet för våra hyresgäster.

Vi söker dig med en gedigen erfarenhet från fastighetsförvaltning och skötsel. I din bakgrund finns tidigare chefsuppdrag och du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik, gärna också LOU och övriga lagrum som rör verksamheten. Du trivs i mötet med människor, utmanas av utveckling och är van att leda i förändring. Som chef är du inspirerande, tydlig, handlingskraftig och kan på ett ödmjukt sätt visa på pondus. God språklig förmåga i svenska och gärna engelska, muntligt och skriftligt är ett krav. Uppdraget ställer krav på mycket god samarbetsförmåga och affärsmässighet – ditt starka samhällsintresse och din vilja att skapa något helt nytt, är nyckelfaktorer för att lyckas i uppdraget.

Vill du veta mer kontakta gärna Cecilia Ahlqvist (0733-41 56 37, cecilia.ahlqvist@re-source.se) eller Marie Björkman (070-928 82 33, marie.bjorkman@re-source.se) båda på Re-Source AB. Vill du göra en konfidentiellt och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med ett löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!