Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med närmare 7000 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag: Veab, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem samt Videum. Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 3200 medarbetare och hit kommer 20 000 barn och elever varje dag. I syfte att utveckla och effektivisera verksamheten har vissa funktioner centraliserats vilket föranlett en organisationsförändring inom Utbildningsförvaltningen.

Avdelningschef/Stf Förvaltningschef till Utbildningsförvaltningen

Till våra verksamheter kommer varje dag 20 000 barn och ungdomar! Vårt uppdrag är att stödja nämnd och de operativa verksamheterna i arbetet att leverera en hållbar och likvärdig förskola och skola ur ett 1-20 års perspektiv. Vi är en stor och komplex organisation med höga ambitioner och mycket kompetens – vi vill ge barn och elever de allra bästa förutsättningarna för att nå goda skolresultat.

Ditt uppdrag blir att leda, driva och utveckla den nya Myndighets- och kvalitetsavdelningen i linje med våra övergripande mål. Det innebär i korthet att leda arbetet med uppföljning, utredning och analys i syfte att ge underlag till verksamhetens utveckling och förändring samt att kvalitetssäkra myndighetsutövningen för alla barn och elever i kommunen. Du leder förvaltningsövergripande projekt och driver systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå i syfte att stärka och effektivisera arbetet mot de gemensamma målen. Rollen innebär också ett uppdrag som stf Förvaltningschef, där du tillsammans med Förvaltningschefen arbetar tätt med vår nämnd. I ditt uppdrag har du många kontaktytor utanför förvaltningen, med såväl myndigheter, andra förvaltningar eller verksamheter.

I ditt uppdrag leder du andra chefer och som Stf Förvaltningschef och del av ledningsgruppen förväntas du aktivt bidra till en utveckling av förvaltningen.

För att lyckas i uppdraget har du en akademisk examen med inriktning mot juridik, förvaltning, statsvetenskap eller annan likvärdig inriktning. Du har mångårig erfarenhet som chef och ledare och du har tidigare, framgångsrikt, drivit förändringsarbete. Du god förståelse för strategiskt arbete med förmåga att omsätta detta i tydliga aktiviteter och handlingar som stimulerar både verksamhet och medarbetare. Du är en tydlig kravställare med god förmåga att kunna värdera och prioritera till gagn för hela verksamheten, där fokus på samarbete och resultat är viktigt.

Vi erbjuder en nyckelbefattning i en av landets större utbildningsförvaltningar. Genom ditt arbete kommer du att påverka Växjös barn och elever för lång tid framöver!

Vill du veta mer så kontakta gärna Cecilia Ahlqvist som du når på 0733-41 56 37 eller cecilia.ahlqvist@re-source.se. Låter tjänsten intressant så sänd din ansökan här. Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag. Välkommen!