Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Vi sysselsätter idag ca 70 anställda och omsätter ca 200 MSEK. För mer information, läs på www.ssam.se.

Arbetsmiljöingenjör

Detta är en helt ny tjänst med ett viktigt uppdrag för dig som vill vara med och bygga SSAMs fortsatta utveckling och tillväxt tillsammans med ett glatt gäng i en spännande bransch. Du har stor möjlighet att påverka och här gör din insats för miljön nu och i framtiden skillnad, på riktigt. 

Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) är ett kommunalt bolag som har varit verksamt sedan 1 januari 2019 och levererar avfallstjänster i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Det ägs av nämnda fem kommuner och huvudkontoret ligger i Växjö. Styrelsen är politiskt tillsatt, med ledamöter från respektive kommun. Fördelat över ägarkommunerna finns det 16 återvinningscentraler och två större avfallsanläggningar. Syftet med samordningen är att utveckla avfallshanteringen, tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av avfall i hela regionen, att få mer kraft att serva invånarna samt att hitta synergieffekter och skalfördelar till exempel vad gäller administration och gemensamma upphandlingar.

Det är en snabbrörlig och föränderlig bransch; priserna fluktuerar och en miljölagstiftning i ständig förändring påverkar den dagliga verksamheten. SSAMs värdegrund är tydlig och den tar sin grund i följande värdeord: respekt, glädje, hållbarhet, framåtanda och tillsammans.

Din främsta arbetsuppgift är att först strukturera upp och bygga ledningssystem och processer baserat på nulägesanalys med tydliga prioriteringar gentemot dagens lagkrav. Därefter sätta grunden och riktningen för SSAM genom att vara delaktig i, sätta dig in i och förstå alla områden innan de förs ut i organisationen. En viktig del av uppdraget är att pedagogiskt förmedla kunskap, motivera, engagera och utbilda medarbetarna så att de får de allra bästa förutsättningarna att operativt utföra och underhålla arbetsmiljöarbetet. Ibland är det relevant att tillsätta projektgrupper, driva och skapa en tydlig handlingsplan, följa upp och se till att det operativa arbetet utförs enligt dokumenterad rutin och instruktion.

SSAM driver parallellt många olika projekt på både kort och lång sikt. Här kommer du vara delaktig som expert inom ditt sakområde, tillföra information om bland annat hälsa och säkerhet samt vara behjälplig i sakfrågorna.

Det är också viktigt att vara ett stöd och bollplank till hela verksamheten i arbetsmiljöfrågor, informera om rutiner och proaktivt arbeta förebyggande och främjande med ständiga förbättringar samt bevaka och implementera nya lagkrav.

I din bakgrund finns en akademisk examen och några års arbetslivserfarenhet inom området, gärna med erfarenhet av att bygga ledningssystem och processer. För att lyckas med uppdraget tar du ett helhetsansvar om arbetsmiljön genom struktur och driv. Din goda kommunikativa och initiativrika förmåga bidrar till att hela organisationen får en förståelse och trygghet för arbetsmiljöarbetet. Uppdraget kräver god svenska i tal och skrift samt körkort B.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Marie Björkman på Re-Source AB, på telefon 0709-288 233 eller marie.bjorkman@re-source.se. Vill du göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan så gör du det här! Vi arbetar med löpande urval så visa gärna ditt intresse redan idag.

Välkommen!